przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Piątek, 16 lutego 2007

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

16 lutego 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Nominacje otrzymali: 
nauki biologiczne:

dr hab. Grzegorz Władysław Hess - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Małgorzata Maria Strzelec - Uniwersytet Śląski w Katowicach
nauki chemiczne:
dr hab. Grażyna Aleksandra Bator - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Aleksander Józef Bilewicz - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Elżbieta Zofia Frąckowiak - Politechnika Poznańska
dr hab. Zbigniew Jerzy Kamiński - Politechnika Łódzka
dr hab. Stanisław Karol Pikus - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Wojciech Robert Rypniewski - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
nauki ekonomiczne:
dr hab. Tadeusz Grzeszczyk - Politechnika Częstochowska
dr hab. Ryszard Janikowski - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
dr hab. Danuta Krzemińska - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
dr hab. Zygmunt Przybycin - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
dr hab. Janina Sawicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Kazimiera Winiarska - Uniwersytet Szczeciński
nauki farmaceutyczne:
dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos - Akademia Medyczna w Lublinie
nauki fizyczne:
dr hab. Leszek Józef Jurczyszyn - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Włodzimierz Kluźniak – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Marek Jerzy Szopa - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Marcin Marian Wójcik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
nauki humanistyczne:
dr hab. Jadwiga Kazimiera Hoff - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Janusz Tadeusz Hryniewicz - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Inga Małgorzata Iwasiów - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Artur Marian Kijas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jadwiga Wanda Maria Kuczyńska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Anna Maria Kwak - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Janusz Sawczuk- Uniwersytet Opolski
dr hab. Jan Szymański - Uniwersytet Gdański
dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
nauki matematyczne:
dr hab. Mariusz Woźniak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
nauki medyczne:
dr hab. Wiktor Adam Bednarz - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Olga Haus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Roman Marek Junik - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Cezary Stanisław Kowalewski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Jerzy Waldemar Leszek - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Elżbieta Maciorkowska - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Marek Władysław Ostrowski - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Jarosław Reguła - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
dr hab. Robert Rudowski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Hanna Szajewska - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Jan Antoni Zapała - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
nauki prawne:
dr hab. Jacek Jagielski - Uniwersytet Warszawski
nauki rolnicze:
dr hab. Antoni Bombik - Akademia Podlaska w Siedlcach
dr hab. Aleksander Kazimierz Brzóstowicz - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Barbara Gołębniak - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Maria Anna Jezierska-Madziar - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Alicja Stefania Michalik - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Zbigniew Edward Rzedzicki - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Maria Walczyk - Akademia Rolnicza w Krakowie
nauki techniczne:
dr hab. Leszek Blacha - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Lech Jerzy Dzienis - Politechnika Białostocka
dr hab. Zbigniew Emirsajłow - Politechnika Szczecińska
dr hab. Stefan Goszczyński - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Józef Jasiczak - Politechnika Poznańska
dr hab. Edward Włodzimierz Jezierski - Politechnika Łódzka
dr hab. Sylwester Józef Kobielak - Politechnika Wrocławska
dr hab. Tomasz Koch - Politechnika Wrocławska
dr hab. Tomasz Aleksander Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Piotr Kulczycki - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Tadeusz Kulik - Politechnika Warszawska
dr Andrzej Stanisław Nowak - University of Nebraska Lincoln, USA
dr hab. Tadeusz Piotr Pustelny - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Roman Tadeusz Salamon - Politechnika Gdańska
dr hab. Ryszard Stasiński - Politechnika Poznańska
dr hab. Edward Tomasiak - Politechnika Śląska w Gliwicach
nauki teologiczne:
ks. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. dr hab. Franciszek Józef Greniuk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr hab. Anastazy Stanisław Nadolny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
nauki weterynaryjne:
dr hab. Michał Bartoszcze - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
dr hab. Cezary Jacek Kowalski - Akademia Rolnicza w Lublinie
sztuki teatralne:
Wiesław Hejno - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział:

„Panowie Prezesi, Ministrowie, ale przede wszystkim Szanowne Panie i Panowie Profesorowie!

Wypada oczywiście zacząć od gratulacji, zdaję sobie sprawę, że dziś ważny dzień w Państwa życiu. Dość dużą część swojego życia też spędziłem w świecie polskiej nauki. Tytuł profesora ma bardzo wielkie znaczenie. Wprawdzie habilitacja daje przepustkę do obywatelstwa arystokratycznej republiki, jaką jest uniwersytet, rozumiany przeze mnie szeroko, czyli jako każda wyższa uczelnia, a także instytuty Akademii Nauk lub inne instytuty, to tytuł profesora jest pewnym ukoronowaniem. Jest zdobyciem swoistego mistrzostwa, jeżeli to porównywać do czasów średniowiecznego rzemiosła. Przede wszystkim więc gratulacje, życzenia dalszych sukcesów w działalności naukowej, a także w działalności dydaktycznej.

Myślę, że prawie wszyscy z Państwa - choć dziś miałem zaszczyt wręczać tytuły profesorskie dość znacznej grupie osób z Polskiej Akademii Nauk i bardzo się z tego cieszę – prowadzicie działalność dydaktyczną. Dzisiaj poza uczelniami państwowymi jest olbrzymia ilość uczelni prywatnych, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na profesorską pracę, z wyjątkiem może kilku dziedzin, gdzie w moim przekonaniu na szczęście jeszcze prywatnych uczelni nie ma - np. w medycynie. Ale działalność dydaktyczna jest w naszym kraju dziś niezmiernie wręcz istotna. Polska po 1989 roku odniosła wiele sukcesów - nikt rozsądny nie mówi, iż tych sukcesów nie było – ale poniosła też niejedną porażkę. W jednej sprawie sukces na pewno jest olbrzymi. Tym sukcesem jest procent polskiej młodzieży między 19 a 25 rokiem życia, która studiuje. Ponad 40 procent - to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Tutaj ostatnie 15 lat jest przełomem. Przypomnijmy, że jeszcze nie tak bardzo dawno temu, choć w innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej, było to zaledwie niewiele ponad 10 procent. Oczywiście później pewna część jeszcze uzupełniała wyższe studia w systemie zaocznym bądź wieczorowym, ale i tak były to liczby nieporównywalne z dzisiejszymi. Nie mamy więc problemu ilości, ale mamy bardzo poważny problem jakości. Jakości owego wyższego wykształcenia u progu XXI wieku. I tutaj olbrzymi ciężar spoczywa na tych, którzy na wyższych uczelniach uczą, ale przede wszystkim na kadrze profesorskiej. Życzę sukcesów i apeluję o stawianie wymagań. To jest dziś bardzo potrzebne.

W dzisiejszej rzeczywistości nie tylko w Polsce, ale w Europie, na świecie olbrzymią rolę odgrywa też nauka. Nie tylko postęp naukowy w sensie postępu technicznego w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale wszystkie dziedziny nauki, łącznie z humanistyką. I tutaj Polska łaknie sukcesów. Nam te sukcesy są niezwykle potrzebne. To też jest Państwa zadanie. Zadanie istotne nie tylko dla poszczególnych dziedzin nauki oddzielnie, nie tylko osobiście dla tych, którzy te sukcesy odnoszą – chociaż oczywiście ja tą wagę osobistego sukcesu bardzo doceniam – ale potrzebne są dla kraju, dla Polski. Tu jest bardzo dużo do zrobienia, ale mamy potencjał. W niektórych dziedzinach jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy. Chodzi o to, żeby tą wiedzę, umiejętności, talent – przepraszam za może niezbyt celne określenie – potrafić sprzedać także na arenie międzynarodowej, żeby sukcesy polskiej nauki nie były w sensie wiedzy o nich tak ekskluzywne. Tych sukcesów nie jest mało. W trakcie podróży po wielu krajach świata w ciągu ostatnich trzynastu miesięcy, a stykałem się również z przedstawicielami nauki, poszczególne osoby o tych sukcesach wiedziały, ale to wiedza wysoce ekskluzywna, mało znana, a powinna być znana dużo bardziej. I tego też chciałbym wszystkim Państwu życzyć. Życzyć nie tylko Paniom i Panom, choć naprawdę najszczerszej tych sukcesów życzę, ale także naszemu krajowi. Bo mamy w tej chwili olbrzymią szansę. Kraj rozwija się szybko, spada bezrobocie i to też w tempie wyższym, niż można było się spodziewać, rośnie społeczny optymizm – największy od wielu, wielu lat, spada przestępczość, rośnie poczucie bezpieczeństwa. Tak, to są wszystko dane za rok 2006. Rośnie eksport, osiągnęliśmy w zeszłym roku najwyższy poziom zagranicznych inwestycji w ciągu całego okresu po roku 1989 – i to zdecydowanie najwyższy. Poprawia się sytuacja budżetowa, można powiedzieć, że w sensie finansów publicznych jesteśmy na średnim poziomie, nie ma jakiegoś szczególnego zagrożenia. Inaczej mówiąc prawda o dzisiejszej Polsce, a szczególnie o ostatnim okresie, to jest prawda pozytywna w bardzo wielu dziedzinach, od malejącej ilości ofiar w wypadkach drogowych, aż po utratę przez Polskę mało zaszczytnego pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o ilość skarg do Trybunału Strasburskiego. Tak, nawet tam byliśmy na mało chlubnym pierwszym miejscu, dziś jesteśmy na piątym. To też źle, ale jednak piąte to nie pierwsze. Wykorzystanie środków unijnych, które wzrosło ponad dwukrotnie i z miejsca dziewiątego przeszliśmy na piąte wśród nowych członków Unii Europejskiej. Jest się czym chwalić i perspektywy są dobre, ale w tych perspektywach dla pozycji Polski, dla prestiżu Polski nauka musi odgrywać wielką rolę. Można się spierać o przyszły kształt Unii, ale na pewno sprawa tzw. Strategii Lizbońskiej, czyli przyspieszenia wspólnymi siłami postępu naukowego w Europie, jest sprawą bezdyskusyjną. Polska musi z tego skorzystać. To jest - można powiedzieć – pociąg, który może odjechać z faktycznym udziałem naszego kraju albo bez tego faktycznego udziału – bo formalnie udział zawsze będzie. To też jest Państwa zadanie, bo to jest sprawa olbrzymiej ilości projektów, które trzeba opracować, które trzeba urealnić, co do których trzeba przekonać – to ostatnie jest często najtrudniejsze. Są szanse dla Państwa, są też szanse dla Polski, trzeba z nich korzystać. I w końcu jeszcze dwa słowa o trzecim zadaniu Pań i Panów. To jest coś, co jest na pograniczu zadań naukowych i dydaktycznych, chodzi o podopiecznych, o młodą kadrę, asystentów, adiunktów. O ludzi, którzy też muszą się naukowo rozwijać, którym trzeba to umożliwiać, zachęcać, dyscyplinować, a czasami się nawet rozstawać. W tej dziedzinie też chciałbym Paniom profesorom i Panom profesorom życzyć jak najwięcej sukcesów. Ilość doktoratów, habilitacji, które formalnie nie mają opiekuna, ale w rzeczywistości często mają, to jest też jeden ze znaków sukcesów lub porażki w tej dziedzinie. Nie przypadkowo w zasadzie nie daje się tytułu profesora bez doktoratu – nie wynika to z przepisów prawa, ale taka jest praktyka, z wyjątkami, ale rzadkimi. To bardzo ważne i tutaj też chciałbym życzyć Państwu wielu sukcesów.” 

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.