przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Piątek, 23 marca 2007

Zasługi dla budowy niepodległej Polski

23 marca 2007 r. w budynku Kancelarii Prezydenta RP odbyła się konferencja Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewy Junczyk-Ziomeckiej, poświęcona odznaczeniu działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Konferencja prasowa oraz przyznanie odznaczeń to początek trzydniowych obchodów związanych z 30. rocznicą utworzenia ROPCiO.

W konferencji wzięli udział goście honorowi: Wiesław Chrzanowski – Marszałek Sejmu w latach 1991-1993, Senator IV kadencji, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w 1991 roku, Andrzej Czuma – działacz opozycji w PRL, prawnik, historyk, poseł na Sejm, rodzina Andrzeja Czumy – syn: Krzysztof Czuma, córki: Beata Czuma-Banecka, i Maria Czuma, wnuki: Janek Matusz (10 lat), Natalka Czuma (3 lata) oraz członek Fundacji Ośrodka „Karta” – Mateusz Sidor. Ponadto w konferencji uczestniczyli: Janina Jankowska – przewodnicząca zespołu ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń, Bożena Opioła – Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych KPRP, Wojciech Kitka – p.o. zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń, a także młodzież Zespołu Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

Minister Ewa Junczyk-Ziomecka podkreśliła rolę działalności Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w budowie nowej, niepodległej Polski. Utworzenie ROPCiO 25 marca 1977 roku stanowiło próbę stworzenia jawnego ruchu obywatelskiego, który nie posiadał struktury statutowej, lecz miał być społecznym działaniem obywatelskim, otwartym dla wszystkich pragnących poszanowania i obrony praw człowieka w Polsce. Pod szyldem ROPCiO drukowano i kolportowano oficjalne dokumenty, wydawano niezależną prasę o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Ważnym elementem działalności ROPCiO były manifestacje patriotyczne, spośród których największe organizowano w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Głośną, stała się akcja zbierania podpisów pod wnioskiem ROPCiO wzywającym Radę Państwa PRL do ogłoszenia Międzynarodowych Paktów Człowieka w „Dzienniku Ustaw”.

Pani Minister dodała, że osoby, które zostaną odznaczone 23 marca w Pałacu Prezydenckim przez Prezydenta Rzeczypospolitej płaciły wysoką cenę za działalność opozycyjną i wierność wyznawanej idei. Były represjonowane, zatrzymywane, aresztowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie tylko oni sami, ale całe ich rodziny aktywnie włączały się w działalność na rzecz niepodległej Polski. Rodziny były też – nawet kilkuletnie dzieci – narażone na szykany i represje.

Odznaczenia, które zostaną przyznane w dniu dzisiejszym, są kolejnym etapem polityki odznaczeniowej „Przywracanie pamięci”, zaplanowanej na całą kadencję Prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Dotychczas uhonorowano: 3 maja 2006 roku z okazji 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja - pierwszą grupę cichych i zapomnianych bohaterów opozycji solidarnościowej oraz kombatantów II wojny światowej, 30 i 31 sierpnia 2006 z okazji podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin „Solidarności” – twórców „podglebia” zrywu strajkowego, 23 września 2006 w 30. rocznicę założenia Komitetu Obrony Robotników – pierwszą jawną grupę opozycyjną w Polsce Ludowej, 11 listopada 2006 w Dzień Narodowego Święta Niepodległości – zasłużonych żołnierzy, kombatantów oraz działaczy niepodległościowych, 13 grudnia w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – działaczy związkowych, ludzi organizujących pomoc rodzinom internowanych, więzionych i represjonowanych.

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.