Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 maja 2007

Prezydent RP wręczył ordery i nominacje generalskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył ordery oraz nominacje generalskie.

Odznaczeni zostali:
w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

pośmiertnie
Łukasz Ciepliński

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Władysław Wierzbicki ( Piotr Wierzbicki )

pośmiertnie
Leon Beynar ( Paweł Jasienica )

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Ryszard Bugaj
Pan Krzysztof Dowgiałło
Pan Witysław Dys-Kulerski
Pan Włodzimierz Kapczyński
Pani Anna Pawełczyńska
o. Eugeniusz Salij ( o. Jacek Salij)
Pan Jerzy Zdrada

pośmiertnie
o. Stefan Miecznikowski
Klemens Szaniawski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pani Krystyna Bentkowska
Pani Maria Blimel
Pan Tomasz Burek
Pan Zygmunt Michał Goławski
Pani Maria Kopeć
Pan Kazimierz Orłoś
Pan Krzysztof Pusz
Pan Ryszard Pusz

pośmiertnie
Natalia Czarmińska
Tymoteusz Karpowicz

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pani Anna Bohdziewicz
Pan Wiktor Dembiński
Pan Maurycy Draczyński
Pan Janusz Głowacki
Pan Włodzimierz Gruszczyński
Pan Czesław Hołub
Pan Zdzisław Jaskuła
Pani Aldona Jawłowska-Konstanciak
Pan Stanisław Jaworski
Pan Jerzy Kalina
Pan Ryszard Kłos
Pan Tadeusz Korzeniowski
Pan Tadeusz Krawczak
Pani Joanna Kurczewska
Pan Jacek Kurczewski
Pani Sławomira Lisiecka-Jaskuła
Pan Stanisław Malinowski
Pan Marek Mądrzejewski
Pan Ryszard Pietras
Pani Maria Rybicka
Ks. Ryszard Salski
Ks. Jan Sikorski
Pan Bohdan Skaradziński
Pani Kazimiera Szopińska
Pan Andrzej Tyc
Pan Andrzej Włodarczyk
Pan Władysław Wojtasik
Pani Zofia Zygmuntowicz

pośmiertnie
Stanisław Krukowski
Feliks Sawicki
Hanna Skarga ( Hanna Skarżanka )

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Antoni Bednarz
Pani Małgorzata Berezowska
Pan Jan Bielecki
Pan Marek Chodakiewicz
Pan Andrzej Chodkowski
Pan Adam Cichocki
Pan Władysław Dziedzic
Pan Jan Gadalski
Pan Andrzej Goławski
Pan Krzysztof Goławski
Pan Zygmunt Wiesław Goławski
Pan Wacław Juszko
Pan Józef Kasperowicz
Pan Piotr Kurek
Pan Wiesław Lisek
Pani Irena Michalska
Pan Stanisław Mieruszyński
Pan Zdzisław Schmeidl
Pan Konrad Spurek
Pan Ryszard Waśko
Pani Krystyna Wieńczak
Pan Leszek Wojno
Pan Jan Woźniak
Pani Elżbieta Zubrycka

za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi w działalności na rzecz propagowania i krzewienia kultury fizycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Adam Małysz

za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

młodszy chorąży Marcin Trelka.

Ponadto Prezydent RP wręczył w dniu dzisiejszym ordery osobom, którym zostały one nadane wcześniejszymi postanowieniami, a które nie mogły przybyć na organizowane uroczystości z udziałem Pana Prezydenta.

Odznaczeni zostali:
w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości literackiej

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

pośmiertnie
Zbigniew Herbert – order odebrały żona Pani Katarzyna Herbert i siostra Pani Halina Herbert-Żebrowska

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pani Joanna Wojciechowicz

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pani Joanna Szczepkowska-Konarowska

za wybitne zasługi dla umacniania obronności i suwerenności kraju

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

generał broni Stanisław Targosz

za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

generał dywizji Bronisław Kwiatkowski

Na stopnie generalskie mianowani zastali:

na stopień generała broni:
generał dywizji Bronisław Kwiatkowski
generał dywizji Mieczysław Stachowiak

na stopień generała dywizji:
generał brygady Andrzej Malinowski
generał brygady Jerzy Michałowski
generał brygady Włodzimierz Potasiński

na stopień generała brygady:
pułkownik Wojciech Grabowski
pułkownik Sławomir Kałuziński
pułkownik Janusz Kręcikij
pułkownik Krzysztof Makowski
pułkownik Marek Olbrycht
pułkownik Zbigniew Smok
pułkownik Włodzimierz Usarek

na stopień kontradmirała:
komandor Andrzej Karweta.

Zwracając się do zebranych, Prezydent RP powiedział:

„Panowie Marszałkowie, Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Generałowie, Posłowie, Senatorowie, Panie i Panowie Odznaczeni, Szanowni Członkowie Rodzin,

To już drugie Święto 3 Maja, w które mam przyjemność i zaszczyt nadawać odznaczenia cywilne – tym razem także wojskowe – tym, którzy zasłużyli się Polsce. Odznaczenia niejednokrotnie spóźnione, czasem o wiele dziesięcioleci. Lepiej późno niż wcale. Chciałbym zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie na tych, którzy otrzymali Order Orła Białego – genialny poeta Zbigniew Herbert, genialny i jednocześnie niezłomny, jeżeli chodzi o postawę wobec totalitarnego systemu, a także dowódca IV, czyli ostatniej autentycznej – bowiem V była już agenturą – komendy Wolności i Niezawisłości, pan pułkownik Ciepliński. To symbol niezłomnych, to symbol drugiej konspiracji tych dziesiątków tysięcy, a w istocie ponad stu tysięcy ludzi, którzy po roku 1945 nie zaprzestali walki. Ta walka wtedy nie miała szans powodzenia, ale czasami walczy się tylko po to, żeby dać świadectwo. I Polska późnych lat 40. to świadectwo dała. To ważne, niezmiernie ważne. To również przyczyniło się do tego, że dziś mamy Polskę wolną.

Jak Państwo zauważyli, dzisiejsze odznaczenia dotyczą osób o różnych zawodach, o różnych zasługach – uczonych, ale też wybitnych działaczy solidarnościowego podziemia, ludzi o przekonaniach lewicowych, centrowych i prawicowych. Tak w normalnym państwie być powinno. Polska bowiem jest jedna, a zasługi dla niej można mieć wychodząc z różnych przekonań. Jedno jednak wszystkich zasłużonych musi łączyć – patriotyzm. Patriotyzm nie jest cechą w naszej historii ani szczególnie prawicy, ani szczególnie lewicy. Mieliśmy lewicę niepodległościową, z niej wywodził się nasz największy bohater narodowy XX wieku Marszałek Józef Piłsudski – mówię tutaj oczywiście o politykach, a nie o osobach duchownych, takich jak Kardynał Wyszyński, czy Ojciec Święty Jan Paweł II. Mieliśmy ludzi przekonań prawicowych, nawet twardo prawicowych, którzy przez wiele lat po II wojnie światowej w sposób, można powiedzieć, nieulękły walczyli z komunistyczną dyktaturą. Bywało więc różnie, a więc i różnie powinny wyglądać odznaczenia, czyli to, co stanowi swoistego rodzaju, choć zawsze niepełną odpłatę za zasługi dla naszego kraju. Ale powtarzam – poza zasługami związanymi z walką z bronią w ręku lub walką pokojową są także zasługi inne, związane z pracą literacką, naukową i innego rodzaju pracą twórczą, w końcu z uczciwym wypełnianiem swoich obowiązków na różnych odcinkach pracy. To wszystko jest i będzie uwzględniane w naszej polityce.

Panowie Generałowie,

Chciałem najserdeczniej pogratulować zarówno nominacji na wyższe stopnie generalskie, na stopień generała broni, generała dywizji, a także na pierwszy stopień generalski – na stopień generała brygady. Żyjemy w czasach – niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, a może się nie podobać, ja to rozumiem – w których armia jest bardzo potrzebna. Dzisiaj cała Polska jako taka nie jest zagrożona przez żadną agresję. Fakt, że Polska ma w miarę mobilne siły zbrojne, wpływa w sposób zasadniczy na prestiż naszego państwa, wpływa też na to, że możemy być obecni dziś w miejscach, w których dziś rozgrywa się historia naszej planety – historia o zasięgu tak wielkim, że może dotknąć także nas, chociaż geograficznie jesteśmy dość oddaleni. Chodzi mi o Irak, Liban, Afganistan a także Wzgórza Golan czy Bałkany. Wszędzie tam Polacy są obecni i ta obecność ma bardzo wielkie znaczenie. Tą obecność musimy umacniać i doskonalić z roku na rok. Mówiłem już przed chwilą, że mam nadzieję, iż Polska jest bezpieczna; mówiłem niespełna rok temu, 15 sierpnia roku 2006, że wierzę, że nasza armia, choć coraz doskonalsza, nigdy nie będzie musiała wyruszyć na front. Chciałbym dziś to potwierdzić, ale jeżeli chodzi o nasze siły zbrojne, to czeka nas olbrzymi wysiłek. Musimy je zasadniczo zmodernizować. Powiem bardzo prosto – musimy mieć armię silniejszą i mobilniejszą niż dzisiaj. Tak, mamy sukcesy, jeżeli chodzi o misje. Mamy wolę polityczną podejmowania tych misji, mamy odwagę żeby podejmować odpowiednie decyzje, nie zawsze przecież popularne z istoty rzeczy. Ale do tej odwagi, do owej woli politycznej, w końcu do dobrego wykonywania obowiązków przez tysiące naszych żołnierzy na misjach trzeba dodać jeszcze siłę tej armii, która nie jest na misji, tylko tu, w Polsce. I będziemy to z roku na rok konsekwentnie czynić. Wiecie, Panowie Generałowie, że już w tym roku przeznaczamy na zmianę uzbrojenia znacznie więcej środków, niż to było rok temu. Będziemy wraz z tym, jak nasz kraj staje się coraz zasobniejszy, te środki zwiększać. Jest to absolutnie konieczne. Nie w imię planów ekspansywnych, bo przecież jeżeli ktoś by nam takowe zarzucił, byłoby to tylko i wyłącznie śmieszne, nic więcej – tylko w imię obrony swoich interesów. Musimy wiedzieć, na jakim świecie żyjemy, musimy obserwować, co się dzieje wokół nas, choćby w ciągu ostatniego tygodnia czy dziesięciu dni i musimy wyciągać z tego wnioski.

Raz jeszcze, Panowie Generałowie, gratuluję. Gratuluję też wszystkim Paniom i Panom odznaczonym dziś, bardzo serdecznie gratuluję tego, co stało się dzisiaj, ale jeszcze w większym stopniu, tysiąc razy większym gratuluję tego, co Państwo robiliście na bardzo różnych odcinkach od pracy literackiej po pracę publicystyczno-literacką. Mamy tutaj osobę odznaczoną Krzyżem Wielkim, prawie równym Krzyżowi Orła Białego, którego polemiki wydawały się nawet czasem w latach 80. przesadzone – czas jednak Tobie, Piotrze, przyznał rację w olbrzymim stopniu. Tego też gratuluję i gratuluję wszystkim Państwu godnego, patriotycznego, pełnego poświęceń życia. Dziękuję bardzo”. 

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!


Poleć znajomemu