Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 29 września 2007

Prezydent RP nadał ordery

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał, za wybitne zasługi dla rozwoju nauk teologicznych, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, a także za wybitne zasługi dla Polskiego Kościoła, za działalność na rzecz Polaków na Ukrainie - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu.
***

Ksiądz Kardynał Marian Jaworski – metropolita lwowski obrządku łacińskiego na Ukrainie. Pracował jako wikariusz w Baszni Dolnej i w Poroninie. Studia odbywał na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat z filozofii), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (doktorat z filozofii), oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (habilitacja z filozofii religii). Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracując u boku przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski Kardynała Karola Wojtyły, przyczynił się do odnowy i organizacji fakultetów teologicznych w całej Polsce i zabiegał o ich publiczne uznanie przez władze państwowe. 24 maja 1984 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem i administratorem apostolskim archidiecezji w Lubaczowie a 23 czerwca 1984 r. na Wawelu przyjął sakrę biskupią z rąk Kardynała Franciszka Macharskiego. W 1992 r. został wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. Szczególną troską pasterską objął utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich, remonty i budowę kościołów. Przeprowadził synod archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej, którego celem była odnowa życia religijnego w duchu Soboru Watykańskiego II.

Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – Arcybiskup koadiutor lwowski obrządku łacińskiego. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. z rąk Kardynała Mariana Jaworskiego. W 1991 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainę gdzie był wikariuszem parafialnym i sekretarzem biskupa. Następnie podjął studia na papieskim uniwersytecie „Angelicum” zakończone doktoratem z teologii. Od 1996 r. został osobistym sekretarzem Jana Pawła II, następnie Jego Kapelanem Honorowym i w 2003 r. Prałatem Jego Świątobliwości. Po śmierci Papieża Polaka pozostał  bliskim współpracownikiem Ojca Świętego Benedykta XVI.

Poleć znajomemu