Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2007

Oświadczenie w związku z publikacją „Gazety Wyborczej”


W związku z oszczerstwami zawartymi w artykule Bogdana Wróblewskiego pt. „Prezydent Francji odznaczył, a prezydent Polski kręci nosem” („Gazeta Wyborcza”, 28 września br.), Kancelaria Prezydenta RP oświadcza, co następuje:

Sugestia, jakoby Pan Prezydent Lech Kaczyński „blokował” wręczenie profesorowi Lechowi Gardockiemu Orderu Legii Honorowej, jest kłamliwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 23 maja br. wystąpiło do Pana Prezydenta z prośbą o wyrażenie zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przyjęcie przez 9 obywateli polskich odznaczeń Republiki Francuskiej, w tym – Kawalera Narodowego Orderu Legii Honorowej – przez Pana Lecha Gardockiego - Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Informacja o wyrażeniu zgody przez Pana Prezydenta, w przypadku jej udzielenia, zostanie niezwłocznie przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie z obowiązującym trybem. Procedury związane z udzieleniem zgody w podobnych przypadkach trwają z reguły kilka miesięcy. Podobnie okres oczekiwania na uzyskanie zgody władz państw obcych na przyjęcie przez ich obywateli polskich orderów lub odznaczeń  wynosi nawet kilkanaście miesięcy, a w skrajnych przypadkach – kilka lat.

Dziennikarz podał także, że Pan Prezydent nie pojawił się na obchodach 90-lecia Sądu Najwyższego – nie dodając, że nie mógł być obecny, gdyż dopiero po godz. 14:00 powrócił do Warszawy z wizyty w USA. Tymczasem uroczyste Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN rozpoczęło się o godz. 11:00.

Autor publikacji nie zadał sobie trudu, by zwrócić się do Kancelarii Prezydenta RP o informacje lub komentarz w przedmiotowej sprawie. Jest to oczywiste złamanie zasad dziennikarskiej rzetelności i zwykłej przyzwoitości, w myśl zasady – „Niezależnie od prawdy – mamy własne zdanie”.

( – ) Michał Kamiński
Sekretarz Stanu

Poleć znajomemu