Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 12 sierpnia 2007

Prezydent RP nadał pośmiertnie Ordery Odrodzenia Polski najmłodszym ofiarom stanu wojennego

W Międzynarodowym Dniu Młodzieży, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2007 r. nadał pośmiertnie, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski: Marcinowi Antonowiczowi, Emilowi Barchańskiemu, Grzegorzowi Przemykowi – najmłodszym ofiarom stanu wojennego.


***
Marcin ANTONOWICZ w latach 1981-1985 był uczniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. W 1985 r. został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Jesienią 1985 r. rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 19 października 1985 r., podczas pobytu w Olsztynie brał udział w zamieszkach ulicznych, po czym został zatrzymany przez patrol milicyjny. Jako dokument tożsamości okazał legitymację studencką gdańskiej uczelni. Wobec związków Gdańska z opozycją polityczną, a także w napiętej sytuacji w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, Antonowicz został zabrany do milicyjnego ,,Stara”. Kilkanaście minut po zatrzymaniu został znaleziony na ulicy w ciężkim stanie, nieprzytomny, z krwiakiem mózgu. Zmarł kilkanaście dni później, nie odzyskawszy przytomności. Marcin Antonowicz figuruje na liści domniemanych ofiar milicjantów z okresu stanu wojennego i kolejnych lat. W grudniu 2004 r. Imię M. Antonowicza nadano ulicy w olsztyńskiej dzielnicy Jaroty. W październiku 2006 r. odsłonięto poświęconą Antonowiczowi tablicę w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego ,,Pro Patria” powołało Kapitułę przyznającą stypendia noszące imię Antonowicza dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z rodzin niezamożnych i aktywnej w życiu społecznym.

Emil BARCHAŃSKI w roku szkolnym 1980/81 rozpoczął naukę w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie. Prezentował bardzo radykalną postawę ideową. Późną jesienią1985 r., razem z kolegami ze szkoły, założył kabaret ,,Wywrotowiec” oraz zaczął redagować pismo satyryczno -polityczne ,,Kabel”. Po 13 grudnia 1981 r., jak wielu młodych ludzi, zaangażował się w akcję oporu i protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego – m.in. wstąpił do organizacji podziemnej, chodził na manifestacje patriotyczne, w lutym 1982 r. brał udział w akcji oblania farbą i popalenia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. W lutym 1982 r., za pracę w podziemnym wydawnictwie, został aresztowany i skazany na karę2 lat pozbawienia wolności ( w zawieszeniu) oraz opiekę kuratora do czasu osiągnięcia pełnoletności. Nie ukończył wtedy jeszcze 17 lat. Zginął w tajemniczych, do dziś niewyjaśnionych okolicznościach po tym, jak w trakcie rozprawy przed sądem odwołał zeznania złożone w śledztwie twierdząc, że były wymuszone szantażem i biciem. 25 czerwca br. minęła 25 rocznica tragicznej śmierci Emila Barchańskiego.

Grzegorz PRZEMYK w 1983 r. był maturzystą XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Syn poetki opozycyjnej Barbary Sadowskiej, współpracującej m.in. z Prymasowskim Komitetem Opieki nad Osobami Pozbawionymi Wolności. Grzegorza Przemyka milicja zatrzymała 12 maja 1983 r., na Placu Zamkowym w Warszawie, kiedy wraz z kolegami świętował maturę. Kilka dni wcześniej Jego matkę pobili ,,nieznani sprawcy” nasłani przez Służbę Bezpieczeństwa. Śmiertelnie pobity w komisariacie MO przy ul. Jezuickiej zmarł 14 maja 1983 r. Miał 19 lat. Swojej matce zdążył powiedzieć, że bili go milicjanci łokciem w brzuch. Pogrzeb chłopca na Powązkach zgromadził tłumy i stał się wielką manifestacją przeciw władzy. Na budynku XVII L.O. im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, w czerwcu 2003 r. w 20. rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka, odsłonięto tablicę pamiątkową. Na tablicy zamieszczono Jego wiersz ,,Gra w szczerość” z tomiku ,,Oko”. 

Prezydent RP wystosował również list z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

Poniżej przekazujemy treść listu: 

„Moi Drodzy,

jak co roku 12 sierpnia Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzi Międzynarodowy Dzień Młodzieży. To wspaniała okazja, aby przypomnieć, że młodzi ludzie stanowią bardzo ważną część naszego społeczeństwa. To właśnie o Was Papież Jan Paweł II powiedział na zakończenie XVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto w 2002 roku, że jesteście nadzieją świata. Każdy z nas potrzebuje nauczyciela, który poprowadzi go przez życie. Mistrzowie to nie tylko postaci na miarę Jana Pawła II czy Matki Teresy z Kalkuty. Moralne autorytety są wśród nas i wśród Was. Szukajcie ich.

Młodość to piękny okres, w którym mamy marzenia, szukamy szczęścia i rodzą się plany na przyszłość. Ja ze swojej strony będę się starał, aby Wam pomóc w ich realizacji. Żyjemy w kraju, w którym duży nacisk kładzie się na edukację i rozwój kulturalny młodzieży. Dlatego też z ogromną przyjemnością objąłem w tym roku patronatem takie wydarzenia, jak: XLVIII edycja olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; XI edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej; XVI Międzynarodowe Spotkania Gitarowe „Sanok 2007”; Gala Finałowa Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w ramach projektu „Zostań w Polsce”. Uważam, że młodzi powinni brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Jeśli bowiem przypatrzeć się życiorysom wielkich ludzi, to osiągali oni sukcesy właśnie wówczas, gdy byli młodzi. Mieli wtedy ciekawość, odwagę świata, marzenia i pomysły, które stopniowo nabierały konkretnych kształtów. Cieszę się, że młodym zdolnym Polakom udaje się zaistnieć na arenie międzynarodowej. Przykładem niech będą sukcesy studentów informatyki, którzy od lat zdobywają laury w międzynarodowych konkursach.

Ponad trzy lata temu Polska przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej. Zniesienie granic sprawiło, że możecie teraz bez trudu jeździć po całej Unii. My takiej możliwości nie mieliśmy. Przemierzajcie świat wszerz i wzdłuż. Zaprzyjaźnijcie się z młodym Rosjaninem, Niemcem, Żydem i Palestyńczykiem, Serbem, Chorwatem, Hindusem i Pakistańczykiem. Otwórzcie się na Innych. Miejcie poczucie solidarności z ludźmi z wszystkich kontynentów. Pamiętajcie o słowach wielkiego Polaka, odkrywcy i podróżnika, Ignacego Domeyki, który powiedział: „Żyjąc, być użytecznym dla drugich, inaczej bowiem nie żyć”.

Podróże sprawią, że będziecie bogatsi o doświadczenia, pomysły, marzenia, nowe spojrzenia na ludzi. Wracajcie do domu, do Polski, by rozwijać swe pasje i zainteresowania, pracować i zakładać rodziny. Waszym przywilejem jest możliwość ulepszania świata. Młodość to jeszcze nie doświadczenie, ale spontaniczność, energia i odwaga. Walczcie o prawo do wyrażania własnych sądów. Nie bójcie się swoich idei. Wszystkie marzenia, są w zasięgu Waszego rozumu, Waszego serca i Waszych rąk.

Miejcie poczucie odpowiedzialności za świat. To właśnie od Was, od młodych ludzi, już niebawem zależeć będą losy naszego kraju. Chciałbym, żeby stanowiło to dla Was wyzwanie i zachętę do dalszej pracy.”

 

Poleć znajomemu