przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 12 grudnia 2007

Udział Prezydenta RP w uroczystościach podpisania Traktatu z Lizbony

  |  

12 grudnia 2007 r. w godzinach popołudniowych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński udał się do Lizbony. 13 grudnia br. Prezydent RP, jako przewodniczący polskiej delegacji, wziął udział w uroczystościach podpisania Traktatu z Lizbony, zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. 

Uroczyste podpisanie Traktatu przez przedstawicieli 27 państw członkowskich UE, nastąpiło w Klasztorze Hieronimitów w Lizbonie w godzinach południowych. 

Następnie przewodniczący delegacji państwowych wzięli udział w obiedzie, wydanym przez Prezydenta Republiki Portugalskiej Anibal Cavaco Silva na cześć szefów państw i rządów. Prezydentowi RP, który stoi na czele polskiej delegacji towarzyszą Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych oraz Ministrowie Kancelarii Prezydenta RP: Robert Draba i  Michał Kamiński. 

Powrót Prezydenta RP do Warszawy planowany jest 13 grudnia br. w godzinach wieczornych.

***
Podpisanie Traktatu z Lizbony należy uznać za sukces wszystkich państw członkowskich UE oraz zakończenie procesu reform instytucjonalnych Unii Europejskiej. Prezydent RP z satysfakcją przyjął osiągnięcie porozumienia w sprawie reformy traktatowej, podczas nieformalnego Szczytu UE w Lizbonie. Szczególnie satysfakcjonujące dla strony polskiej jest porozumienie ws. zawarcia trybu zmiany mechanizmu z Joaniny w prawie pierwotnym, przyznania Polsce jednego stałego rzecznika generalnego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz rozwiązania kwestii nowego podziału miejsc w Parlamencie Europejskim. Traktat z Lizbony stanowi umowę międzynarodową zmieniającą dotychczasowe traktaty o Unii Europejskiej, Wspólnocie Europejskiej i Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej. Traktat ten nie zastępuje dotychczasowych traktatów, a jedynie je zmienia. 

Traktat z Lizbony składa się z preambuły i siedmiu artykułów: 

- Artykuł 1 – zawiera zmiany do Traktatu o Unii Europejskiej,
- Artykuł 2 – zawiera zmiany do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który otrzyma nazwę „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”,
- Artykuły od 3 do 7 – zawierają postanowienia końcowe. 

Do Traktatu zostały dołączone protokoły, które stanowią jego integralną część i mają moc równą traktom. Ponadto w Akcie Końcowym Konferencji Międzyrządowej (tj. instytucji powoływanej dla przeprowadzenia zmian traktatowych, grupującej przedstawicieli państw członkowskich), ujęto deklaracje, które w rozumieniu prawa międzynarodowego mają znaczenie dla interpretacji Traktatu . 

Lokalizacja

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.