Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 31 stycznia 2008

Sukcesy naszej nauki mogą być większe

  |  

31 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Tytuły profesora otrzymali:

nauki biologiczne:
dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński - Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym
nauki chemiczne:
dr hab. Hieronim Jakubowski - Department of Microbiology and Molecular Genetics UMDNJ - New Jersey Medical School International Center for Public Health Newark, USA
dr hab. Bernard Juskowiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Janusz Adam Rak - Uniwersytet Gdański
dr hab. Bogdan Sulikowski - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie
dr hab. Joanna Szpunar-Łobińska - Państwowe Centrum Badań Naukowych w Pau, Francja 

nauki ekonomiczne:
dr hab. Marian Grzegorz Brodziński - Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
dr hab. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Tomasz Andrzej Gołębiowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Teresa Eugenia Słaby - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Genowefa Sobczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

nauki fizyczne:
dr hab. Henryk Stanisław Czyż - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jan Bolesław Hanasz - Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Stanisław Kazimierz Krawczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Marcin Mierzejewski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Ryszard Taranko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jan Wasilewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

nauki humanistyczne:
dr hab. Krzysztof Dybciak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Małgorzata Barbara Fuszara - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Dariusz Galasiński - University of Wolverhampton, Wielka Brytania/Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
dr hab. Stanisław Gawliński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Ryszard Grygiel - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
dr hab. Axel Holvoet - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Henryk Stanisław Jankowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Agnieszka Maria Kijewska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Eugeniusz Koko - Uniwersytet Gdański
dr hab. Andrzej Kola - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Jerzy Lis - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zofia Mocarska-Tyc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Krystyna Modrzejewska - Uniwersytet Opolski
dr hab. Władysława Szulakiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Stefan Szymutko - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Stefan Zabierowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Urszula Maria Żegleń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

nauki matematyczne:
dr hab. Grzegorz Banaszak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Andrzej Loryś - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Sławomir Maciej Rybicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

nauki medyczne:
dr hab. Damian Mariusz Czepita - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Andrzej Janusz Czernikiewicz - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Małgorzata Ewa Czyż - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Krzysztof Henryk Grabowski - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Ewa Jassem - Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Aldona Kasprzak - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Iwona Małgorzata Kłoszewska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Wojciech Michał Młynarski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Piotr Paweł Smolewski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Marian Szczepanik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Ewa Kamila Wender-Ożegowska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Piotr Michał Widłak - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach
dr hab. Elżbieta Zielińska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

nauki prawne:
dr hab. Jan Sandorski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

nauki rolnicze:
dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Franciszek Borówczak - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Marek Tadeusz Ćwintal - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Jerzy Antoni Demetraki-Paleolog - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr Anthony Roger Dexter - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
dr hab. Jarosław Diakun - Politechnika Koszalińska
dr hab. Janusz Waldemar Kalbarczyk - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Bogusław Wojciech Król - Politechnika Łódzka
dr hab. Iwona Maria Mejza - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Barbara Rejduch - Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
dr hab. Danuta Teresa Rosołowska-Huszcz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Maria Antonina Surma - Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

nauki techniczne:
dr hab. Ryszard Stanisław Choraś - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. Andrzej Mieczysław Dąbrowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Ewa Hermanowicz - Politechnika Gdańska
dr hab. Andrzej Kolek - Politechnika Rzeszowska
dr hab. Krystyna Halina Konieczny - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Czesław Koziarski - Politechnika Wrocławska
dr hab. Michał Lisowski - Politechnika Wrocławska
dr hab. Ryszard Bolesław Pęcherski - Politechnika Krakowska
dr hab. Jarosław Przewłócki - Politechnika Gdańska
dr hab. Bogdan Jerzy Rogowski - Politechnika Łódzka
dr hab. Artur Wilczyński - Politechnika Wrocławska
dr hab. Jan Antoni Zawada - Politechnika Warszawska 

nauki teologiczne:
dr hab. ks. Alojzy Drożdż - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. ks. Krzysztof Góźdź - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

nauki weterynaryjne:
dr hab. Bogdan Dębski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

sztuki muzyczne:
Anna Bożena Fiebig - Akademia Muzyczna w Gdańsku
Józef Wojtkowiak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

sztuki teatralne:
Ewa Grażyna Kutryś - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie.”

Podczas uroczystości Prezydent RP powiedział:

„Tak się złożyło, że w tym tygodniu po raz drugi wręczam nominacje profesorskie. Czynię to z wielką satysfakcją – zdaję sobie sprawę, jak ważnym wydarzeniem dla nauczyciela akademickiego, pracownika Polskiej Akademii Nauk czy innych jednostek organizacyjnych zajmujących się nauką jest uzyskanie od wielu już lat jedynego tytułu naukowego, który występuje w prawie polskim. To jest, jak mówiłem przed trzema dniami, pewien arystokratyczny tytuł w tej republice, jaką jest uniwersytet, inna uczelnia czy instytut, Polska Akademia Nauk. Tego rodzaju tytuł profesorski, który wręcza prezydent – chociaż przyznaję, ze to jest jedyna dziedzina, gdzie ja nigdy nie kwestionuję tego, co proponuje Centralna Komisja Kwalifikacyjna. Jest to swoistą polską specyfiką, jednak jest to specyfika, która funkcjonuje już od wielu dziesiątek lat i osobiście jestem zwolennikiem utrzymania tej naszej odrębności, nawet jeżeli w strukturze wyższej uczelni muszą zajść pewne zmiany – mówiąc o strukturze, mam na myśli strukturę całej nauki, organizacyjną strukturę całej nauki. Więc raz jeszcze chcę powtórzyć, że wręczam te tytuły z satysfakcją, najszczerzej gratuluję, życzę wszystkiego najlepszego w dalszej karierze naukowej, ale także w życiu osobistym, rodzinnym. Znakomicie to ułatwia każdemu spokojną i wydajną pracę.

Natomiast, Szanowni Państwo, tego rodzaju okazja, jak nominacje profesorskie, zawsze stwarza podstawę do tego, żeby powiedzieć kilka słów o zadaniach naszej nauki i naszej dydaktyki na poziomie wyższym niż matura, na poziomie szkół wyższych. Jeżeli idzie o zadania naukowe, to, można powiedzieć, musimy walczyć. Polska nauka ma osiągnięcia po roku 1989, miała i przedtem – trzeba sobie powiedzieć, że w niejednej dziedzinie nie mniejsze, niż w tej chwili. Mamy zwiększającą się, o ile wiem, ilość cytowań – w ten sposób się liczy poziom nauki w wielu krajach (mówię o tych dziedzinach, które nie mają czysto technicznego wyrazu ani też nie są naukami stosowanymi, bo tam idzie o odkrycia). Inaczej mówiąc, mamy sukcesy, ale mogłyby one być większe. Zdaję sobie sprawę z nikłych środków na naukę, zdaję sobie sprawę z tego, że one powinny rosnąć – i rosnąć będą. Trzeba dbać o pewne zróżnicowanie w dostępie do środków, ale też trzeba dbać o to, żeby to zróżnicowanie, a w szczególności finansowanie niektórych badań naukowych na zasadach komercyjnych nie doprowadziło do komercjalizacji nauki w ogóle, bo nie taki jest jej cel, niezależnie od jej olbrzymiej roli również w postępie gospodarczym. Trzeba dbać o to wszystko ale trzeba też – Państwo już jesteście mistrzami – gromadzić wokół siebie jak najzdolniejszych młodych ludzi, starać się ich w miarę szybko promować. Oczywiście, inaczej jest w naukach ścisłych, inaczej jest w naukach humanistycznych, bo przecież nie jest tak w żadnej nauce, nawet humanistycznej, że sukcesy przychodzą tylko po długim czasie. Bywa po prostu różnie. W naukach ścisłych na ogół przychodzą w młodości. Trzeba to brać pod uwagę także w polityce rozważnych, ale szybkich awansów naukowych. Tutaj polityka każdej szkoły wyższej, każdego instytutu powinna być doskonalona. Państwo może pomagać, ale decyzje w istocie zapadają na poziomie poszczególnych wydziałów szkół – o tym trzeba pamiętać.

Jest też ogrom zadań dydaktycznych. Liczba studentów powiększyła się ponad sześciokrotnie w ciągu mniej niż dwudziestu lat. Dziś po raz pierwszy ta liczba się nieco ustabilizowała, nawet nieco spadła, ale to wynika po prostu ze struktury roczników, które studiują, z ich liczebności. Procent scholaryzacji w Polsce na poziomie wyższym jest, nawet jak na Europę, bardzo wysoki choć nie najwyższy ze wszystkich. To jest nasz olbrzymi sukces. Ale zdaję sobie sprawę, o czym niejednokrotnie mówiłem w trakcie tego rodzaju spotkań, że olbrzymiemu przyrostowi liczby studentów, olbrzymiej ilości szkół, szkół prywatnych, w naszym przypadku nie towarzyszy równie dynamiczny przyrost liczby osób zajmujących się zawodowo nauką i dydaktyką na poziomie wyższym. To zresztą jest oczywiste. Nie sposób powiększyć tę liczbę sześciokrotnie w ciągu niespełna dwudziestu lat. Jest to po prostu niemożliwe, nawet gdyby nakłady na naukę były trzykrotnie wyższe, niż są. Tak więc zaledwie o kilkadziesiąt procent większa liczba nauczycieli akademickich, może używam tu złego określenia, ale musi obsługiwać ponad sześciokrotnie większą liczbę studentów. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli 10-12 procent populacji studiuje na studiach dziennych, to wydolność intelektualna tej grupy, przeciętna wydolność oczywiście jest inna niż wtedy, gdy studiuje więcej niż 40 procent. To są bardzo poważne problemy związane z jakością wyższego wykształcenia. Tutaj moja opinia, którą możecie Państwo brać pod uwagę lub nie, opinia człowieka, który przez wiele lat uczył na wyższej uczelni, jest taka, że trzeba być nieco bezlitosnym. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że poziom absolwentów będzie zróżnicowany. Przy takiej masowości studiów jest to całkowicie nieuniknione, ale pewien minimalny standard musi być zachowany. Nawet jeżeli magistrów czy absolwentów studiów licencjackich będzie nieco mniej, to lepiej, żeby było nieco mniej, bo jest ich już dużo, ale na przeciętnie wyższym poziomie. I też tego Państwu, jako osobom, których zadaniem między innymi jest sprawdzanie wiedzy studentów, bardzo serdecznie chciałem życzyć. To niezmiernie istotne z punktu widzenia tego, co w naszym kraju będzie się działo za lat dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia lat.

Panie i Panowie Profesorowie, raz jeszcze chciałem najserdeczniej pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego”.

Poleć znajomemu