Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 stycznia 2008

W nauce nie mogą dominować mechanizmy komercyjne

  |  

29 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Tytuł profesora otrzymali:
nauki biologiczne:
dr hab. Andrzej Józef Joachimiak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Maria Teresa Kapiszewska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Sylwia Łabużek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Ryszard Szyszka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

nauki chemiczne:
dr hab. Andrzej Dworak - Uniwersytet Opolski
dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Ewa Daniela Raczyńska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Marek Tkacz - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauki ekonomiczne:
dr hab. Adam Peszko - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Danuta Sołtys - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
dr hab. Bogdan Kazimierz Suchecki - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Krystyna Wanda Śliwińska - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

nauki fizyczne:
dr hab. Stanisław Krzysztof Bednarek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Jan Dereziński - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jan Kisiel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Ludwik Turko - Uniwersytet Wrocławski

nauki humanistyczne:
dr hab. Arleta Beata Adamska-Sałaciak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zbigniew Stanisław Białas - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Tadeusz Godlewski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Grażyna Gzella - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Lesław Hostyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Zenon Jasiński - Uniwersytet Opolski
dr hab. Ewa Grażyna Jaskóła - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Maria Lis-Turlejska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Opacki - Uniwersytet Gdański
dr hab. Stefania Maria Walasek - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Krystyna Waszak - Uniwersytet Warszawski

nauki matematyczne:
dr hab. Marek Ptak - Akademia Rolnicza w Krakowie

nauki medyczne:
dr hab. Jacek Antoni Białkowski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Ewa Birkner - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Stanisław Cichoń - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Tadeusz Marian Dobosz - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Andrzej Tadeusz Dorobisz - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Jarosław Kordian Drożdż - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Emilia Janina Kolarzyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Bogdan Marek - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Anetta Iwona Undas - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Andrzej Pucher - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Grażyna Maria Rydzewska - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
dr hab. Andrzej Zbigniew Rydzewski - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
dr hab. Marek Sanak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Zenon Siergiejko - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Maciej Siewiński - Akademia Medyczna w Wrocławiu
dr hab. Andrzej Cezary Składanowski - Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Anna Helena Skoczyńska - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Marta Magdalena Szymankiewicz - Akademia Medyczna w Poznaniu
dr hab. Anhelli Piotr Syrenicz - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Ludmiła Węglarz - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Barbara Grażyna Wiszniewska - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Jacek Wysocki - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Dariusz Idzi Ziora - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

nauki o Ziemi:
dr hab. Mirosława Czerny - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jacek Rajchel - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

nauki prawne:
dr hab. Zofia Stanisława Sienkiewicz - Uniwersytet Wrocławski

nauki rolnicze:
dr hab. Grażyna Teresa Podolska - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

nauki techniczne:
dr hab. Jan Białek - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Piotr Jan Bielawski - Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. Witold Stanisław Bodaszewski - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Stanisław Marian Dobosz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Andrzej Dobrucki - Politechnika Wrocławska
dr hab. Iwona Krystyna Frydrych - Politechnika Łódzka
dr hab. Zenon Hendzel – Politechnika Rzeszowska
dr hab. Roman Michał Kuziak - Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
dr hab. Krzysztof Jan Latawiec - Politechnika Opolska
dr hab. Klaudiusz Zygmunt Lenik - Politechnika Lubelska
dr hab. Eligiusz Mieloszyk - Politechnika Gdańska
dr hab. Marian Bronisław Nantka - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Ryszard Rojek - Politechnika Opolska
dr hab. Wiesław Rybak - Politechnika Wrocławska
dr hab. Andrzej Józef Świątoniowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Ewaryst Janusz Tkacz - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Kazimierz Andrzej Towpik - Politechnika Warszawska
dr hab. Dariusz Uciński - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Edward Walicki - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Wiesław Józef Żylski - Politechnika Rzeszowska

nauki weterynaryjne:
dr hab. Mikołaj Antoni Gralak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

sztuki muzyczne:
Anna Maria Domańska - Akademia Muzyczna w Łodzi

sztuki plastyczne:
Jacek Jagielski - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Podczas uroczystości Prezydent RP powiedział:

„Chciałbym zacząć, jak zawsze, od gratulacji. Osiągnęliście Państwo tytuł naukowy, tytuł profesora. To dla każdego z Państwa wielki sukces, ale nie podsumowanie działalności akademickiej lub naukowej w innych jednostkach organizacyjnych. To powinna być jedynie mobilizacja do dalszego rozwoju, do dalszych sukcesów.

Wszyscy, którzy pracowali na uczelniach lub na nich pracują – przynajmniej czynią to przez czas dłuższy – zdają sobie sprawę, że dzisiejsza polska uczelnia, także Instytut Polskiej Akademii Nauk, ma ustrój republikański, ale to republika o arystokratycznym charakterze. Pełnoprawnymi obywatelami są tam osoby, które mają, co najmniej habilitację, a można powiedzieć, że baronami w tym systemie są ci, którzy maja tytuł profesorski. Osiągnęliście Państwo ten arystokratyczny tytuł i jestem przekonany, że ta tradycja w naszym kraju się utrzyma. Jest ona niezbędna, ponieważ jest bardzo utrwalona.

Są dzisiaj głosy, aby strukturę wyższych uczelni spłaszczyć w sposób zasadniczy. Są przesłanki, żeby tak uczynić, ale jednocześnie tytuł profesorski, stopień doktora habilitowanego – nie mówię już o stopniu doktora, bo to niejako oczywiste – są pewnymi środkami mobilizującymi do rozwoju. Zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu naukowców to osoby, które, nawet gdyby wszyscy na uczelni mieli takie same stanowiska – od asystenta po profesora dzisiejszego – to i tak pracowałyby intensywnie naukowo, i tak by się rozwijały, bo po prostu taka jest ich wewnętrzna potrzeba, takie jest ich powołanie. Mam nadzieję, że tych osób jest bardzo dużo, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że środowisko, do którego państwo należą, ja też miałem zaszczyt przez wiele lat do niego należeć, jest środowiskiem złożonym z ludzi, a nie z aniołów, więc pewnego rodzaju środki mobilizacji są tutaj potrzebne. I ten właśnie, wciąż bardzo prestiżowy w Polsce tytuł profesora po krótkiej przerwie wrócił na pierwsze miejsce wśród zawodów prestiżowych w Polsce (pierwsza krótka przerwa to była pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych) jest niezbędny. Bardzo się cieszę, że Państwo ten tytuł otrzymali.

Przy okazji chciałem powiedzieć kilka słów o naszej nauce. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wprawdzie dzisiaj cytatów polskich naukowców jest więcej niż przed laty, ale otwarcie naszego kraju, zmiana ustroju, dużo ściślejsze związki z krajami o najwyższym poziomie nauki dały swoje rezultaty. To nie jest tak, żebyśmy mogli być z tych wyników zadowoleni. Na pewno jest to sprawa również środków. Te środki się w ostatnich latach zwiększyły, ale na pewno nie tak, jak powinny się zwiększyć. Wraz z bogaceniem się naszego kraju środki powinny być coraz większe, powinno następować także zróżnicowanie, jeżeli chodzi o źródła finansowania, choć nie jestem tutaj zwolennikiem różnicowania nadmiernego – to znaczy w tym sensie, żeby uruchamiać mechanizmy komercyjne na skalę taką, która dominowałaby, jeżeli chodzi o naszą naukę. Uważam, że to nauce nie sprzyja. Tak samo z góry mówię, że uważam, iż przepisy naszej konstytucji, a także pewne założenia aksjologiczne, które wydają się mi oczywiste – chociaż nie wszystkim takie muszą się wydawać – powodują, że w szkołach publicznych, państwowych, wyższych, nauka, przynajmniej jeśli chodzi o kurs podstawowy studiów dziennych, powinna pozostawać bezpłatna. Inne rozwiązanie jest oczywiście sprzeczne z konstytucją i dziwię się, że są pod tym względem jakieś wątpliwości. My mamy w tej chwili do czynienia w Polsce, ze swoistą konstytuantą w postaci Trybunału Konstytucyjnego, który potrafi ustanawiać normy, których trudno by się doszukać w konstytucji, nawet przy dosyć dowolnej interpretacji. Z drugiej strony wyraźnie sformułowane przepisy konstytucji nie uchodzą za zaporę dla pewnych rozwiązań. A jeżeli chodzi o prawo nauki, to jest to przepis sformułowany w sposób dostatecznie jednoznaczny. Musimy więc pilnować tego, aby dostęp do studiów wyższych – teraz przechodzę do wartości aksjologicznych – był dostępem przynajmniej w jakimś zakresie równym, niezależnie od statusu materialnego osób, które się uczą, niezależnie od tego, czy pochodzą z rodzin zamożnych, średniozamożnych czy bardzo mało zamożnych. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili mamy do czynienia w Polsce z sytuacją paradoksalną, że bardzo często osoby wywodzące się z rodzin zamożnych, młodzi ludzie, którzy mieli dobre warunki socjalizacji, studiują na studiach nieodpłatnych, bo oni się na te studia dostają. Natomiast młodzież, w szczególności z mniejszych ośrodków, musi za studia płacić, ponieważ szans, żeby dostać się na Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Politechnikę Warszawską, AGH, Uniwersytet Adama Mickiewicza, nie chcę tutaj nikogo pominąć, najlepszych polskich uczelni – tych szans te osoby nie mają. I to jest na pewno niedobre. Ale ten stan trzeba próbować zmieniać, a nie wprowadzać zasadę powszechnej odpłatności.

Wracając jednak do nauki – bo nie wszyscy z Państwa są nauczycielami akademickimi – powtarzam: z tego, co wiem, w każdym razie cytowań jest więcej, czyli sukcesów jest więcej, a trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, że są kraje mniejsze od nas, a niewiele bogatsze, które mają tego rodzaju sukcesów więcej. Ja to mówię zupełnie otwarcie, ponieważ uważam, że tak być nie musi. Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o naród, do którego należę i jestem przekonany, że nie jesteśmy mniej zdolni od narodów choćby położonych bardzo niedaleko od nas, a mających w tej chwili istotniejsze sukcesy. Trzeba się mobilizować. Trzeba wokół siebie – bo Państwo jesteście już mistrzami – gromadzić młodzież istotnie najzdolniejszą, a sukcesy przyjdą. Przyjdą, bo w jakimś zakresie już przyszły. Jestem o tym najgłębiej przekonany.”

Szanowni Państwo, wszyscy Państwo poza tym, że jesteście profesorami, jesteście też osobami prywatnymi i dlatego chciałbym także w życiu prywatnym, osobistym życzyć Państwu wszelkich sukcesów. Życzę sukcesów nie tylko dlatego, że życzę ich wszystkim ludziom, wszystkim swoim współobywatelom, ale dlatego, że świetnie wiem jak znakomicie to sprzyja codziennej pracy – mobilizacji do sukcesów, jak spokój i stabilizacja w tym życiu jest istotna, w życiu każdego człowieka, przynajmniej takiego o normalnej emocjonalności.

Tego dziś Państwu najserdeczniej życzę. Nie powiedziałem dziś kilku słów o działalności dydaktycznej, ale już sobie to daruję w takim razie. Dziękuję bardzo."
 

Poleć znajomemu