Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 22 stycznia 2008

Jesteśmy krajem wielu wyznań

  |  

22 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński spotkał się z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich.

W wydarzeniu wzięli udział:
1. abp Jeremiasz, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
2. ks. bp Janusz Jagucki, Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
3. ks. prezbiter Gustaw Cieślar, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów,
4. bp Marek Izdebski, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Reformowanego
5. ks. bp Ludwik Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
6. bp Edward Puślecki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP
7. bp Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
8. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
9. Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
10. ks. Doroteusz Sawicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
11. ks. Ireneusz Lukas , Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
12. ks. prof. Zachariasz Łyko, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
13. bp Tadeusz Pikus, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
14. ks. Jan Hause, Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
15. ks. Anatol Szydłowski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
16. bp Zdzisław Tranda, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
17. ks. Henryk Dąbrowski, Kościół Polskokatolicki w RP
18. ks. Zbigniew Kamiński, Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP
19. ks. Łukasz Kaczorek, Kościół Starokatolicki Mariawitów
20. ks. Piotr Fołtyn , Kościół Rzymsko-Katolicki
21. ks. Mateusz Matuszewski, Kościół Rzymsko-Katolicki
22. ks. Adam Pilch, Kościół Ewangelicko-Augsburski,
23. ks. Piotr Gaś, Kościół Ewangelicko – Augsburski
24. ks. Ireneusz Dawidowicz, Wiceprzewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
25. Danuta Baszkowska, prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”
26. Barbara Enholz-Narzyńska, Kościół Ewangelicko-Augsburski.

W spotkaniu uczestniczyli także: Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska oraz Szef Gabinetu Prezydenta RP Maciej Łopiński i Sekretarz Stanu w KPRP Ewa Junczyk-Ziomecka.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa ekumeniczna z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, odprawiona w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Modlitwę prowadził prezydencki kapelan, ks. prałat Roman Indrzejczyk.

Podczas oficjalnej części wydarzenia Prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do zebranych:

„Istotnie, po raz drugi spotykamy się tutaj w związku z Tygodniem Jedności Chrześcijan, z tygodniem, który związany jest z ruchem ekumenicznym, a ten ruch z kolei ma stuletnią tradycję, liczoną od roku 1908 – a więc dokładnie w tym roku przypada sto lat. Ja cieszę się z tych spotkań, cieszę się z nich przede wszystkim jako chrześcijanin rzymskiego wyznania, rzymskokatolickiego, jak większość moich rodaków – ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że także w naszej Ojczyźnie nie wszyscy są katolikami, mamy poważną liczbę osób wyznania prawosławnego, mamy protestantów, zarówno Kościoła reformowanego jak i augsburskiego, czyli, mówiąc popularnie, luteran i kalwinów. Mamy inne wyznania, wywodzące się z Kościoła katolickiego, jak polskokatolicki czy mariawitów, czy też inne wyznania ewangelickie, jak choćby obecni tutaj przedstawiciele Kościoła baptystów czy metodystów.

Inaczej mówiąc, nasza Ojczyzna pod tym względem jest również pluralistyczna. Nie jest prawdą, że jest całkowicie jednolita. I zresztą byłoby to dziwne. Nasz kraj ochrzczony przed więcej niż tysiącem lat, przed 1042 laty dokładnie, był krajem ochrzczonym w obrządku zachodnim. Ale późniejszy jego rozwój terytorialny spowodował, że olbrzymia ilość ludzi prawosławnego wyznania stała się obywatelami Rzeczypospolitej, od XVI wieku Korony zresztą, także już wcześniej Korony Polski, w związku z tzw. Rusią Czerwoną. Reformacja nie ominęła przecież naszego kraju. Był czas, kiedy w Senacie Rzeczypospolitej, izbie nie tyle arystokratycznej co izbie urzędniczej polskiego parlamentu, polskiego Sejmu – bo wtedy cały parlament nazywał się Sejmem – była większość innowierców. To się zmieniło, jak wiemy, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku, ale ewangelicy pozostali i pozostali także prawosławni, grekokatolicy. Inaczej mówiąc, jesteśmy, jak wszystkie kraje europejskie, krajem wielu wyznań. To rodzi potrzebę dialogu.

Dialog ekumeniczny nie jest sprawą władzy państwowej, to oczywiste, możemy tylko wyrażać swoją satysfakcję ze względu na jego postęp. Ale dialog ma też szersze znaczenie, nie tylko czysto religijne. Dialog, jak powiedział Jan Paweł II, jest naturalnym sposobem dochodzenia do jedności ludzi o różnych punktach widzenia, ludzi o różnych filozofiach. Ten wspólny punkt widzenia – teraz nie mówię o kwestiach religii chrześcijańskiej, tylko w ogóle – można powiedzieć, czasem jest nie do osiągnięcia. I tutaj z pomocą przychodzi nam także religia. Mówiliśmy niedawno razem, przed kilkunastoma minutami, słowa modlitwy, modlitwy ludzi dorosłych – bardzo mądre, o tym, że w stosunku do innych ludzi o innym podejściu do rzeczywistości, do świata trzeba zachować szacunek, tolerancję, w każdym razie wykluczyć nienawiść. To niezwykle mądre słowa bardzo interesującej i raz jeszcze powtarzam – mądrej modlitwy. Niech przyświecają nam nie tylko w życiu religijnym, nie tylko w dialogu między różnymi chrześcijańskimi wyznaniami – w istocie między różnymi konfesjami, bo wyznanie to jest jedno – ale także w naszym życiu społecznym, naszym życiu politycznym, choć to jest pewnie najtrudniejsze do osiągnięcia.

Jeszcze raz Ekscelencjom, wszystkim kapłanom, chciałbym podziękować i złożyć najlepsze życzenia, nie tylko jeśli idzie o postęp w dialogu ekumenicznym, ale w ogóle na cały rok 2008. Wszystkiego najlepszego!”

Poleć znajomemu