przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 10 czerwca 2008

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

  |  

10 czerwca 2008 r. Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Tadeusz Kaczorek, Szef Kancelarii Prezydenta RP Anna Fotyga, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka oraz Doradcy Prezydenta RP: Anna Gręziak, Jacek Sasin i prof. Andrzej Stelmachowski.

nauki biologiczne:

dr hab. Józef Domagała - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jarosław Dziadek - Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
dr hab. Wiesław Kozak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Elżbieta Romanowska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maria Jolanta Skłodowska - Uniwersytet Łódzki

nauki chemiczne:

dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jerzy Józef Radecki - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
dr hab. Marek Julian Samoć - Australijski Uniwersytet Narodowy w Camberze
dr hab. Maria Jolanta Szpakowska - Politechnika Gdańska

nauki ekonomiczne:

dr hab. Marian Górski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Leszek Patrzałek - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Janusz Wacław Świerkocki - Uniwersytet Łódzki

nauki farmaceutyczne:

dr hab. Justyn Ochocki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

nauki fizyczne:

dr hab. Piotr Bogusławski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Marek Wojciech Lankosz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Leszek Meissner - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Czesław Kazimierz Pawlaczyk - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
dr hab. Janusz Andrzej Zabierowski - Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

nauki humanistyczne:

dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jacek Baluch - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Zbigniew Kazimierz Blok - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jadwiga Helena Cieszyńska – Rożek - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Stanisław Leszek Czerniak - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Jan Garlicki - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Sabina Guz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Małgorzata Zofia Kita - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jan Konefał - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Jacek Lyszczyna - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Henryk Marian Machel - Uniwersytet Gdański
dr hab. Krzysztof Leszek Pilarczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki matematyczne:

dr hab. Jan Antoni Kubarski - Politechnika Łódzka

nauki medyczne:

dr hab. Jerzy Arendt - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Maciej Sławomir Bagłaj - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Mariusz Władysław Bidziński Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
dr Maria Dorota Czajkowska - Majewska - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr hab. Bogumiła Anna Frączak - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Janina Alicja Kamińska - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
dr hab. Maciej Kinalski - Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku
dr hab. Waldemar Koszewski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Witold Artur Lasek - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Maria Bożena Mazurkiewicz - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Grzegorz Opala - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Tomasz Tyrakowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Mieczysław Edmund Walczak - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Jan Andrzej Walewski - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
dr hab. Maria Wanic-Kossowska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Ryszard Jerzy Waśko - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Andrzej Kazimierz Wiczkowski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Krystyna Barbara Widecka - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

nauki prawne:

dr hab. Bronisław Sitek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Janusz Sługocki - Uniwersytet Szczeciński

nauki rolnicze:

dr hab. Jerzy Wojciech Dąbkowski - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Janusz Aleksander Hermann - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. Tadeusz Krzywosz - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
dr hab. Jacek Wiktor Nowak - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Marian Wojciech Wiwart - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mirosław Wyszkowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nauki techniczne:

dr hab. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska
dr hab. Marek Czosnyka - Uniwersytet w Cambridge
dr hab. Irena Maria Gaweł - Politechnika Wrocławska
dr hab. Maciej Kazimierz Kaliski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Adam Józef Kisiel - Politechnika Częstochowska
dr hab. Zbigniew Stefan Królicki - Politechnika Wrocławska
dr hab. Jacek Krzysztof Krużelecki - Politechnika Krakowska
dr hab. Marek Antoni Książek - Politechnika Krakowska
dr hab. Józef Kuczmaszewski - Politechnika Lubelska
dr hab. Arkadiusz Franciszek Mężyk - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Czesław Miedziałowski - Politechnika Białostocka
dr hab. Marian Zygmunt Ostwald - Politechnika Poznańska
dr hab. Józef Paska - Politechnika Warszawska
dr hab. Maria Wiesława Richert - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Bogdan Sapiński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Bronisław Zbigniew Tomczuk - Politechnika Opolska

nauki teologiczne:

dr hab. ks. Marian Szczepan Bendza - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

nauki weterynaryjne:

dr hab. Krzysztof Kwiatek - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
dr hab. Zenon Minta - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
dr hab. Andrzej Posyniak - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
dr hab. Michał Reichert - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

nauki wojskowe:

dr hab. Mariusz Wiatr – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. Jerzy Michał Wolanin - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

sztuki plastyczne:

Dorota Grynczel - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.”

Podczas uroczystości Prezydent RP powiedział:

„Przede wszystkim chciałem serdecznie pogratulować i obiecuję, że będę mówił krótko, bo wiem ile tutaj Państwo wycierpieli w tej dusznej sali. Chciałem powiedzieć, że zdaję sobie sprawę bardzo dobrze, ponieważ przepracowałem na uczelni z przerwami prawie trzydzieści lat, co ten dzień oznacza dla Państwa. Mnie się nigdy nie udało stać po tamtej stronie, Bóg wynagrodził po tej. Ale niewiele mi brakowało. Państwo oczywiście nie kończą swojej działalności, tylko odwrotnie: wchodzą w jej szczytowy etap. Myślę, że będzie to okres bardzo efektywny, że zdołacie Państwo odnieść sukcesy w obydwu dziedzinach, a więc w nauce i w dydaktyce, przez co rozumiem również wychowanie swoich następców w jeszcze większym zakresie niż dotąd.

Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, jak sobie wyobrażam przyszłą organizację uczelni. Otóż, Szanowni Państwo, dzisiaj wręczam Państwu tytuł z reguły na wniosek Centralnej Komisji, tutaj nie zdarzyło mi się abym miał inne zdanie niż Centralna Komisja, ponieważ jestem przekonany, że w Polsce tytuł profesora utrwalił się tak mocno, że powinien pozostać. Mówię bardzo wyraźnie o tytule profesora, oczywiście polskie uczelnie wymagają niejednej zmiany, ale na pewno nie likwidacji dwóch elementów: habilitacji i tytułu profesora. Na pewno potrzebne jest pewne spłaszczenie struktury, ale nie tędy droga. Jeżeli ktoś sądzi, nawet jeżeli profesorem został przed 40 rokiem życia, że można w rok, czy w dwa z polskich uczelni, instytutów, zrobić uczelnie amerykańskie, no to oczywiście się myli. Tego się zrobić nie da, chociaż zmiany są konieczne i te zmiany, które uważam za konieczne, będę w sposób jednoznaczny popierał. Natomiast tych zmian, których za konieczne nie uważam, które naruszają utrwaloną w Polsce tradycję, a także mogą mieć charakter demobilizujący, popierać nie będę. Oczywiście wszystko w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, bo ich przekraczać ani zamierzam, ani mogę. Ze względu ma dzisiejszą upalną pogodę, bo na ogół mówię dużo dłużej o działalności naukowej i dydaktycznej, chciałem jeszcze raz najszczerzej Paniom Profesor, Panom Profesorom pogratulować i życzyć powodzenia także w życiu prywatnym, bo dla wszystkich to również jest istotne. Gratuluję serdecznie.”

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.