Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 maja 2008

Wspomnienie o Irenie Sendler

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 maja 2008 roku zmarła Irena Sendler z domu Krzyżanowska „Jolanta”.

Urodzona 15 lutego 1910 r. w Otwocku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jako studentka i działaczka PPS czynnie przeciwstawiała się antysemickim ekscesom. Pracowała jako wolontariuszka w pomocy społecznej na rzecz biednych i bezrobotnych. Po zajęciu Polski przez Niemcy w 1939 r. działała w cywilnych strukturach polskiego ruchu oporu. Od powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” w 1942 r. kierowała referatem dziecięcym organizacji. Udzielała pomocy mieszkańcom warszawskiego getta. Aresztowana przez Gestapo, torturowana i skazana na śmierć. Uwolniona przez polskie Podziemie powróciła do swej bohaterskiej działalności. Uczestniczyła w ratowaniu około 2500 żydowskich dzieci. Sanitariuszka podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie była aresztowana i przesłuchiwana przez UB. W 1967 r. zwolniona z pracy z powodów antysemickich. W 1980 r. przystąpiła do ruchu „Solidarność”. Do końca życia patronowała działalności na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.

Odznaczona najwyższymi polskimi odznaczeniami państwowymi: Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień społecznych m. in.: Nagrody im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce”, wyróżnienia Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych, Dama Orderu Uśmiechu.

Dwukrotnie nominowana do .

W 1965 r. izraelski Instytut Yad Vashem nadał Jej tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Bohaterka dwóch narodów: polskiego i żydowskiego. W naszej pamięci na zawsze pozostanie Autorytetem, Człowiekiem mądrym, dobrym, niezłomnym, wrażliwym na ludzką krzywdę, którego dzieło życia jest dla nas źródłem inspiracji i symbolem obrony praw człowieka.

Kalendarium wydarzeń i inicjatyw Kancelarii Prezydenta związanych z Panią Ireną Sendler

18-21 listopada 2006 – wizyta Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewy Junczyk-Ziomeckiej w Nowym Jorku. Tematem rozmów z miejscową Polonią i przedstawicielami diaspory żydowskiej była m.in. inicjatywa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dotycząca zgłoszenia kandydatury Ireny Sendlerowej do Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla,

26 stycznia 2007 – przekazanie podpisów pod kandydaturą Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla na ręce Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP przez przedstawicieli Forum Żydów Polskich i organizatorów akcji zbierania podpisów,

26 stycznia 2007 – przesłanie listu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w sprawie nominacji Ireny Sendler do Pokojowej Nagrody Nobla,

29 stycznia 2007 – Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka złożyły wizytę u Ireny Sendler w Klasztorze Zakonu Bonifratrów w Warszawie,

15 luty 2007 – list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Ireny Sendler z okazji Jej 97. urodzin,

14 marca 2007 – konferencja prasowa Kancelarii Prezydenta RP poświęcona uhonorowaniu przez Senat RP działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom „Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej,

14 marca 2007 – wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego uhonorowaniu działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom „Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej,

15-24 maja 2007 - wizyta Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewy Junczyk-Ziomeckiej w Toronto z cyklem wykładów dotyczących Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Ireny Sendlerowej i „Żegoty”,

9-14 czerwca 2007 - wizyta Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewy Junczyk-Ziomeckiej w Genewie z cyklem wykładów dotyczących Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Ireny Sendlerowej i „Żegoty”,

23 sierpnia 2007 – spotkanie w OHELU w Warszawie. Minister Ewa Junczyk-Ziomecka zaprezentowała postać Ireny Sendlerowej,

12-19 stycznia 2008 - wizyta Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewy Junczyk-Ziomeckiej w USA. W Los Angeles cykl wykładów dotyczących Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Ireny Sendlerowej i „Żegoty”,

28 stycznia 2008 – ponowne przesłanie listu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w sprawie nominacji Ireny Sendler do Pokojowej Nagrody Nobla,

12 maja 2008 – uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej Gimnazjum Nr 23 w Warszawie. Udział Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu