przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Czwartek, 17 kwietnia 2008

To ukoronowanie długiej drogi i ciężkiej pracy

  |  

17 kwietnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie. W uroczystości uczestniczyli: Barbara Kudrycka - Minister Edukacji, Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Tadeusz Kaczorek - Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Ministrowie Kancelarii Prezydenta: Anna Fotyga - Szef Kancelarii Prezydenta RP, Ryszard Legutko - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Duda - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Doradcy Prezydenta RP: prof. Andrzej Stelmachowski i Jacek Sasin.Nominowani zostali:

nauki biologiczne:

dr hab. Janina Gabrielska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Adam Kaznowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jan Augustyn Matuła - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Tadeusz Michał Moczoń - Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. Andrzej Nienartowicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Andrzej Szczepaniak - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Zbigniew Henryk Tukaj - Uniwersytet Gdański


nauki chemiczne
:

dr hab. Ryszard Andruszkiewicz - Politechnika Gdańska

dr hab. Dariusz Bogdał - Politechnika Krakowska

dr hab. Jadwiga Frelek - Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. Hubert Lange - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Janusz Zbigniew Lewiński - Politechnika Warszawska

dr hab. Marek Łaniecki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Wiesław Łasocha - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Elżbieta Janina Malinowska - Politechnika Warszawska

dr hab. Edward Mikuli - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Marek Pietraszkiewicz - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. Stanisław Franciszek Wnuk - Florida International University USA


nauki ekonomiczne:

dr hab. Janusz Marian Bilski - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Marek Ignacy Bryx - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Jacek Kochanowicz - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Władysław Mantura - Politechnika Poznańska

dr hab. Marian Żukowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


nauki farmaceutyczne:

dr hab. Elżbieta Lidia Anuszewska - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

dr hab. Janina Krystyna Lulek - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


nauki fizyczne:

dr hab. Ryszard Cach - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Igor Kosacki - Oak Ridge National Laboratory-USA

dr hab. Maria Krawczyk - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Przybylski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik w Halle – Niemcy.

dr hab. Maria Władysława Różańska - Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

dr hab. Wojciech Wiślicki - Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

dr hab. Aleksander Filip Żarnecki - Uniwersytet Warszawski


nauki humanistyczne:

dr hab. Barbara Bobrowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Piotr Kazimierz Cap - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Irena Maria Jokiel - Uniwersytet Opolski

dr hab. Michał Klimecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Danuta Irena Madeyska - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zbigniew Majchrowski - Uniwersytet Gdański


nauki leśne:

dr hab. Marian Suwała - Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

dr hab. Stanisław Zając - Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie


nauki matematyczne:

dr hab. Wojciech Bartoszek - Politechnika Gdańska

dr hab. Krzysztof Diks - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Sławomir Nowak - Uniwersytet Warszawski


nauki medyczne:

dr hab. Danuta Maria Czarnecka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Elżbieta Iwona Jodkowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Paweł Stanisław Małdyk – Instytut Reumatologii w Warszawie

dr hab. Zofia Irena Niemir - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Wojciech Tomasz Omulecki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Joanna Pawłowska - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

dr hab. Piotr Podolec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Katarzyna Maria Rowińska-Marcińska - Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Jacek Maszko Różański - Instytut Kardiologii w Warszawie

dr hab. Maria Anna Skowrońska-Gardas - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr hab. Rafał Jerzy Suwiński - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach

dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. Urszula Maria Wereszczyńska-Siemiątkowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. Zbigniew Józef Zdrojewski - Akademia Medyczna w Gdańsku


nauki o kulturze fizycznej:

dr hab. Anna Szczęsna-Kaczmarek - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


nauki o Ziemi:

dr hab. Andrzej Kozłowski - Uniwersytet Warszawski


nauki prawne:

dr hab. ks. Stanisław Paździor - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


nauki rolnicze:

dr hab. Wojciech Ambroziak - Politechnika Łódzka

dr hab. Maria Droba - Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Piotr Goliński - Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

dr hab. Aleksander Andrzej Lisowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Leszek Łabędzki - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

dr hab. Marek Molenda - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

dr hab. Bogdan Szostak - Akademia Rolnicza w Lublinie

dr hab. Wanda Wadas - Akademia Podlaska w Siedlcach


nauki techniczne:

dr hab. Jerzy Cybo - Uniwersytet Śląski

dr hab. Józef Kula - Politechnika Łódzka

dr hab. Ludomir Maria Laudański - Politechnika Rzeszowska

dr hab. Zygmunt Paszota - Politechnika Szczecińska

dr hab. Jerzy Zygmunt Siwka - Politechnika Częstochowska

dr hab. Wiesław Jerzy Staszewski - The University of Sheffield w Wielkiej Brytanii

dr hab. Zbigniew Janusz Szwast - Politechnika Warszawska

dr hab. Maciej Ludwik Werno – Politechnika Koszalińska


nauki teologiczne:

dr hab. ks. Jan Górski - Uniwersytet Śląski w Katowicach


sztuki muzyczne:

Roman Klemens Grucza - Akademia Muzyczna w Gdańsku


sztuki plastyczne:

Piotr Paweł Szurek - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu


W czasie uroczystości Prezydent RP powiedział:

„Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy dzień dla Państwa jest bardzo istotny. Tytuł naukowy, od wielu lat już tylko jeden w Polsce, to ukoronowanie długiej drogi i ciężkiej pracy. To bynajmniej nie jest koniec kariery, bardzo często jesteście Państwo jeszcze przed największymi osiągnięciami, ale to bardzo istotny etap. Dziś mam przyjemność i zaszczyt przemawiać do Państwa w chwili, gdy toczy się istotna dyskusja nad zmianami w nauce. Chcemy budować jak najsilniejszą naukę polską, słusznie rząd zajmuje się tymi sprawami, zmiany być powinny, to nie ulega wątpliwości. Zmiany powinny być konsultowane ze środowiskiem, bo niezależność środowiska naukowego, to jedna z naszych największych zdobyczy po roku 1989 – tak uważam i w ramach tego, co wolno zgodnie z Konstytucją Prezydentowi Rzeczypospolitej, tak też będę czynił, ale niezależnie od tej dyskusji. Bardzo się cieszę, że w ciągu dwóch lat i kilku miesięcy swojego urzędowania jako Prezydent Rzeczypospolitej miałem okazję wręczyć już znacznie ponad tysiąc nominacji. Dzisiaj grupa Pań i Panów jest szczególnie liczna – to dobrze. Dobrze też, że Państwo reprezentujecie różne uczelnie, nie pierwszy, nie drugi i nie trzeci raz wręczam nominacje profesorskie osobom, które pracują w instytucjach, na ogół amerykańskich, dzisiaj także niemieckich, czasami innych państw.

Nauka polska ma przed sobą trudne zadanie, mówiłem to niejednokrotnie na tej sali. Po roku 1989 bodajże jeden z najbardziej pozytywnych objawów nowej rzeczywistości, to eksplozja edukacyjna. W poprzednich pokoleniach, nie jednym niestety, kształciło się na poziomie wyższym osiem, dziesięć, licząc studia zaoczne – co najwyżej kilkanaście procent danego rocznika. Dzisiaj przekroczyliśmy czterdzieści procent i jesteśmy na czołowym miejscu w Europie. To nie oznacza, że mamy cztery razy więcej pracowników nauki. Mamy ich zaledwie o kilkadziesiąt procent więcej niż przed dziewiętnastu laty. Wzrosło więc gwałtownie obciążenie. Trzeba sobie z tym dawać radę, trzeba sobie dawać radę też z coraz bardziej otwartym światem, otwartym w sensie coraz większej internacjonalizacji nauki.

Nie zgadzam się wprawdzie z tezą, że nie istnieją dzisiaj nauka polska, nauka niemiecka, czy nauka amerykańska – istnieją, ponieważ nauka to od strony podmiotowej ludzie, którzy tę naukę uprawiają, a ci ludzie mają swoją narodowość, obywatelstwo, swoje miejsce pracy. Ale niewątpliwie Państwo funkcjonujecie w dziedzinie, która, z nielicznymi może wyjątkami, ma charakter globalny, w której konkurencja wewnątrz naszego kraju jest istotna, ale jeszcze istotniejsza jest konkurencja międzynarodowa. Tu życzę szczególnych sukcesów, sukcesy Polsce są potrzebne nie tylko dlatego, że Polska musi być krajem nowoczesnym, musi wygrywać walkę z czasem. Dwa pokolenia, jeżeli chodzi o ten czas nam zabrano, ponad czterdzieści lat, oczywiście niecałkowicie, w tym okresie nauka polska odnosiła sukcesy i to poważne, ale w sensie rozwoju kraju, to był na pewno, przynajmniej od lat 60. czas stracony. Musimy więc świat gonić, a dzisiaj gonić świat to przede wszystkim walczyć w zakresie, który się nazywa, ta nazwa może jest zbyt często używana, gospodarką opartą na wiedzy. Nie lubię tego nadużywać, ale to jest prawda. Trzeba walczyć i Państwa kompetencja w bardzo różnych dziedzinach nauki jest tutaj niezbędnie potrzebna.

Jestem człowiekiem, który przepracował ponad ćwierć wieku na uczelni. Niestety nigdy nie stałem po tamtej stronie, ale w tej sytuacji, co Państwo do niedawna byłem. Znam uniwersytet i mam jasne przekonania, co do tego, jakie powinny być zmiany. Będę o tym w odpowiednim czasie mówił. Zmiany są potrzebne, muszą jednak być uzgadniane ze środowiskiem. Muszą być w takich granicach, aby nie rozbić utrwalonych struktur, szczególnie uczelni państwowych, które odgrywają w Polsce rolę, mówię o nauce, nie mówię o dydaktyce, rolę szczególnie istotną. Raz jeszcze chciałem wszystkim Paniom i Panom najserdeczniej pogratulować i życzyć sukcesów, a także powodzenia w życiu prywatnym, osobistym.”

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.