przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Niedziela, 7 września 2008

Uroczystości w Legionowie


7 września 2008 r. w Legionowie 1 batalion zaopatrzenia I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej otrzymał sztandar. Odsłonięto również zrekonstruowany pomnik ku czci poległych żołnierzy z 2 Pułku Saperów Kolejowych. W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został odczytany list do organizatorów i uczestników uroczystości.

Przekazujemy treść listu"

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości wręczenia sztandaru 1. Legionowskiemu Batalionowi Zaopatrzenia im. płk. Juliana Sielewicza.

W ciągu pełnionej już od ponad pół wieku służby 1. Legionowski Batalion Zaopatrzenia dostarczył licznych dowodów oddania i profesjonalizmu w codziennej pracy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki Państwa wytrwałości i zaangażowaniu jednostka może się poszczycić doskonale wyszkoloną kadrą wojskową, która zdobyte doświadczenia i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystuje we wzorowo prowadzonej pracy z kolejno powoływanymi rocznikami służby zasadniczej oraz nowo przyjętymi żołnierzami zawodowymi.

Sztandar, który dzisiaj otrzymuje 1. Legionowski Batalion Zaopatrzenia, stanowi szczególne wyróżnienie i wyraz uznania dla zasług położonych przez żołnierzy na rzecz ojczyzny i Armii Polskiej. Jest on symbolem Państwa odpowiedzialności za wolność i bezpieczeństwo naszego państwa i wszystkich współobywateli. Jestem przekonany, że pełniąc ofiarną służbę dla kraju, pozostaną Państwo wierni ideałom patriotyzmu, honoru i odpowiedzialności, przyświecającym zaszczytnej wojskowej służbie, i w dalszym ciągu będą kontynuować piękne tradycje swojej jednostki oraz całej 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.

Dzisiejsza uroczystość połączona jest z odsłonięciem zrekonstruowanego Pomnika Poległych Żołnierzy z 2. Pułku Saperów Kolejowych, który stanął w tym miejscu przed 81 laty. Do przedwojennych tradycji oręża polskiego odsyła nas również osoba patrona 1. Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia, płk. Juliana Sielewicza - uczestnika walk o niepodległość i granice, wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939 roku, w latach 30-tych komendanta tutejszego garnizonu, zamordowanego w Katyniu przez NKWD. Niech te symbole staną się znakami łączności również z chlubnymi kartami historii Legionowa w okresie Drugiej Rzeczpospolitej.

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom miasta i powiatu legionowskiego, na czele z Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, Panem Prezydentem Romanem Smogorzewskim, a także rodzicom chrzestnym sztandaru: Pani Bronisławie Mazur i Panu Zygmuntowi Pryszmontowi, honorowym obywatelom Miasta Legionowo - za życzliwość i wsparcie idei specjalnego uhonorowania jednostki. Państwa zaangażowanie jest dowodem szacunku i życzliwości, jakim społeczeństwo Legionowa darzy stacjonujący tutaj batalion.

Słowa pozdrowienia kieruję do kadry oficerskiej i podoficerskiej oraz żołnierzy służby zasadniczej, a także cywilnych pracowników jednostki. Życzę Państwu satysfakcji z pełnionej służby i wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Prezydent RP nadał również ordery i odznaczenia osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej oraz związanym z miastem Legionowo.

Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie:
Edward Stanisław DIETRICH

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Tadeusz POKRANT

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Eugeniusz SEROCZYŃSKI
Jacek SZCZEPAŃSKI

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Jadwiga JEUTE.

* * *
Edward Dietrich, brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W 1942 r. objął dowództwo 3 kompanii I batalionu pułku „Marianowo-Brzozów”. Następnie był adiutantem dowódców konspiracyjnego pułku w Legionowie. Zajmował się m.in. koordynacją szkoleń i działalności oddziałów dywersji. Został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru. Po powrocie do Kraju zaangażował się w działalność kombatancką.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.