przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 30 lipca 2008

Przed naszą nauką stoją bardzo trudne zadania

  |  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne odebrali profesorowie:

nauk biologicznych:

dr hab. Artur Jarmołowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Bożena Małgorzata Moskwa – Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Beata Maria Pokryszko – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Tadeusz Marian Stawarczyk – Uniwersytet Wrocławski

nauk chemicznych:

dr hab. Piotr Bałczewski – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
dr hab. Barbara Becker – Politechnika Gdańska
dr hab. Maria Bocheńska – Politechnika Gdańska
dr hab. Roman Andrzej Gancarz – Politechnika Wrocławska
dr hab. Jerzy Kazimierz Herbich – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Zofia Lipkowska – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Andrzej Jan Piasecki – Politechnika Wrocławska
dr hab. Andrzej Witold Trochimczuk – Politechnika Wrocławska

nauk ekonomicznych:

dr hab. Mirosława Krystyna Lasek – Uniwersytet Warszawski

nauk farmaceutycznych:

dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Halina Milnerowicz – Akademia Medyczna we Wrocławiu

nauk fizycznych:

dr hab. Grzegorz Władysław Bąk – Politechnika Łódzka
dr hab. Krzysztof Michał Rusek – Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku
dr hab. Jacek Grzegorz Szade – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Ryszard Szczerba – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk – Zakład Astrofizyki w Toruniu
dr hab. Waldemar Jan Urban – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Tomasz Życki – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauk humanistycznych:

dr hab. Andrzej Józef Brencz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zofia Czapiga – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Ryszard Jan Kaczmarek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Wojciech Karol Kaczmarek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Aleksandra Helena Kasznik-Christian – Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ks. dr hab. Zdzisław Antoni Kliś – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
dr hab. Grzegorz Mazur – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Anna Krystyna Niżegorodcew – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Janina Ogińska-Bulik – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Bożena Kazimiera Ostromęcka-Frączak – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Halina Parafianowicz – Uniwersytet w Białymstoku
o. dr hab. Andrzej Potocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Krzysztof Andrzej Rotter – Uniwersytet Opolski
dr hab. Krystyna Stamirowska-Sokołowska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Andrzej Stefan Stoff – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Urszula Maria Żydek-Bednarczuk – Uniwersytet Śląski w Katowicach

nauk medycznych:

dr hab. Elżbieta Maria Bandurska-Stankiewicz – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
dr hab. Przemysław Bieńkowski – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr hab. Franciszek Stanisław Burdan – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Edward Franek – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
dr hab. Wanda Małgorzata Furmaga-Jabłońska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Roman Jerzy Hauser – Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Wanda Maria Horst-Sikorska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Maria Małgorzata Kobayashi – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr hab. Tadeusz Faustyn Krzemiński – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Gayane Martirosyan – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Ewa Maria Matyja – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Jacek Antoni Pietrzyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Grzegorz Raczak – Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Piotr Marek Radziwon – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Jadwiga Maria Sadlak-Nowicka – Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Krzysztof Janusz Sobolewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Krystyn Andrzej Sosada – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Jacek Radosław Wilczyński – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
dr hab. Bożena Zdrodowska-Stefanow – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nauk o Ziemi:

dr hab. Jerzy Marian Bański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Krystyna Irena German – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Tadeusz Słomka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Ireneusz Piotr Walaszczyk – Uniwersytet Warszawski

nauk prawnych:

dr hab. Janina Błachut – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jolanta Danuta Gliniecka – Uniwersytet Gdański
dr hab. Jan Łukasiewicz – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Jacek Władysław Napierała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauk rolniczych:

dr hab. Małgorzata Rozalia Darewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Wiesław Kopeć – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Janusz Walenty Nowak – Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Barbara Jolanta Politycka – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
dr hab. Adam Tadeusz Wojdyła - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

nauk technicznych:

dr hab. Tomasz Ambroziak – Politechnika Warszawska
dr hab. Krystyna Teresa Balińska – Politechnika Poznańska
dr hab. Zbigniew Bonderek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Kazimierz Wojciech Buczek – Politechnika Rzeszowska
dr hab. Romana Cielątkowska – Politechnika Gdańska
dr hab. Jan Andrzej Dziuban – Politechnika Wrocławska
dr hab. Ewa Klimiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Zbigniew Adam Kotulski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Edward Lisowski – Politechnika Krakowska
dr hab. Tadeusz Józef Łagoda – Politechnika Opolska
dr hab. Leszek Malinowski – Politechnika Szczecińska
dr hab. Wojciech Stanisław Szkliniarz – Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Zygmunt Szymański - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Janusz Andrzej Zarębski – Akademia Morska w Gdyni

nauk teologicznych:

ks. dr hab. Józef Marian Kiedos – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Krystian Franciszek Wojaczek – Uniwersytet Opolski

sztuk filmowych:

Witold Tadeusz Jacyków – Uniwersytet Śląski w Katowicach

sztuk muzycznych:

Jolanta Szulakowska-Kulawik – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Podczas uroczystości Prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do zebranych:

"Chciałem zacząć od gratulacji. Sam jestem człowiekiem, który większość życia spędził na uczelni i zdaję sobie sprawę z tego czym jest dzień, w którym otrzymuje się tytuł profesora. Nie było mi to dane, ale wielu moim kolegom i koleżankom było dane, jednej choćby dzisiaj. Zdaję sobie sprawę, że to ukoronowanie, ale równocześnie moment, w którym się nie kończy. Nieco inaczej jest z tym w dziedzinach nauki związanych z naukami ścisłymi, inaczej w prawoznawstwie czy innych naukach społecznych, ale w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że to jest punkt docelowy. To jest coś, co jest niezmiernie istotne. Chciałem bardzo mocno podkreślić, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem zmiany tego obyczaju, który wprawdzie nie jest w Polsce tak bardzo stary, ale co najmniej trzy pokolenia pracowników nauki przez to już przeszło. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, aby likwidować tytuł profesora. Są tego rodzaju plany, mamy tutaj przedstawicieli ministerstwa nauki i ministerstwa edukacji, dlatego raz jeszcze powtarzam: polskie uczelnie potrzebują zmian, polskie uczelnie wymagają zmian, polska nauka wymaga zmian – ja tego nie neguję w najmniejszym stopniu. Być może struktura jest na tyle złożona, że przechodzi się przez nią bardzo długo, być może tutaj są potrzebne pewne przyspieszenia, zgadzam się z tym, ale ani tytuł profesora, ani habilitacja zniesione być nie powinny.

Wracając jednak do Państwa, zdaję sobie sprawę, że przed naszą nauką stoją bardzo trudne zadania, szczególnie że nauka na uczelni łączy się z dydaktyką. Natomiast, jeśli chodzi o dydaktykę to mamy dzisiaj bardzo ciężkie czasy. Ilość studentów jest nieporównywalna z tym, co było niecałe pokolenie temu, a ilość pracowników nauki jest oczywiście większa, ale w żadnym wypadku nie jest to proporcjonalne choćby częściowo do tego co się stało, jeśli chodzi o przyrost liczby osób, których Panie i Panowie macie obowiązek uczyć. To trudne zadanie do wykonanie i zdaję sobie sprawę, że musi przyjść moment, w którym nastąpią pewne zmiany związane z tym, że powiemy sobie jasno, że wykształcenie wyższe w jednej uczelni nie odpowiada dokładnie wykształceniu wyższemu w uczelni innej. Polsce są też potrzebne wydziały, kierunki, na których będzie się uczyć ludzi na najwyższym poziomie, dla tych najzdolniejszych. To jest niezbędne. Bez tego w europejskiej konkurencji skazani jesteśmy na porażkę. To też chciałem dzisiaj Państwu przekazać.

Jest też sama działalność o charakterze naukowym. Myślę, że Polskę stać na więcej. Myślę, że nasz naród stać na więcej. Muszę powiedzieć również z pewną przykrością, że o ile po roku 1918 nauka polska przez krótkie dwadzieścia lat – cofnijmy się o dwadzieścia jeden lat wstecz, to jest już rok 1987 i to jego koniec. Tyle trwał okres międzywojenny. Tak jak od jesieni roku 1987 do dzisiaj. Czyli od późnego bardzo komunizmu do dzisiaj. Ale ile wtedy osiągniętych zostało sukcesów. Także w kulturze, ale ja w tej chwili mówię o nauce: o logice, matematyce, literaturoznawstwie, naukach prawnych, filozofii prawa. Także w naukach technicznych. Chciałbym, żeby w dzisiejszych czasach było podobnie. To jest Państwa zadanie i to jest zadanie do zrealizowania i trzeba je zrealizować. Potrzebne są do tego pewne zmiany, ale nie takie jakie są dziś proponowane. Uczelnie amerykańskie nie mogą być prostym przykładem dla Polski, ponieważ działamy w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej sytuacji, na zupełnie innych zasadach.

Państwu chciałem raz jeszcze pogratulować – życzyć samych sukcesów i w pracy naukowej, i w pracy dydaktycznej, i w przygotowaniu swoich uczniów, bo to już jest czas przygotowania uczniów. Wierzę w to, że z wyjątkiem osób nieprawdopodobnie utalentowanych, każdemu jest potrzebny mistrz. Życzę także jak najwięcej szczęścia w życiu prywatnym."

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.