Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 15 grudnia 2008

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

  |  

15 grudnia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 122 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Nominacje otrzymali:

nauki biologiczne:
Piotr Jakub FRANKIEWICZ - Uniwersytet Łódzki
Stefania LOSTER - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Barbara Felicja NOWAK - University of Tasmania, Australia
Ewa ŚLEDZIEWSKA – GÓJSKA - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

nauki chemiczne:
Władysław Feliks BOCZOŃ - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Daniel Tomasz GRYKO - Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Hanna Maria GULIŃSKA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jacek KOMASA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lidia LATANOWICZ - Uniwersytet Zielonogórski
Andrzej Janusz MARCINEK - Politechnika Łódzka
Anna Katarzyna MIGDAŁ – MIKULI - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewa Małgorzata PIÓRKOWSKA – GAŁĘSKA - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Wojciech Artur WRÓBLEWSKI - Politechnika Warszawska

nauki ekonomiczne:
Ewa Maria BABICZ – ZIELIŃSKA - Akademia Morska w Gdyni
Wojciech CHAREMZA - Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania
Leszek Kazimierz KLANK - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Andrzej KOWALSKI - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Ewa Danuta LATOSZEK - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wiesława PRZYBYLSKA – KAPUŚCIŃSKA - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Maria Alina SIKORSKA - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

nauki farmaceutyczne:
Jolanta Helena KOTLIŃSKA - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Elżbieta Wiesława MIKICIUK – OLASIK - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

nauki fizyczne:
Marian Wojciech RADNY - Uniwersity of Newcastle, Australia
Krzysztof STASIEWICZ - Swedish Institute of Space Physics, Szwecja
Jadwiga TRITT – GOC - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

nauki humanistyczne:
Roman BÄCKER - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Irena BOROWIK - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maria Hanna DĄBROWSKA – PARTYKA - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jan HARTMAN - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maria KIELAR – TURSKA - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Danuta KISIELEWICZ - Uniwersytet Opolski
Lechosław Jan LAMEŃSKI - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Magdalena Maria MARSZAŁ – WIŚNIEWSKA - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Barbara MILEWSKA – WAŹBIŃSKA - Uniwersytet Warszawski
Andrzej MISIUK - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Mirosława OŁDAKOWSKA – KUFEL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Paweł Maria OSTASZEWSKI - Uniwersytet Warszawski
Maria PĄCHALSKA - Uniwersytet Gdański
Dariusz Mirosław ROTT - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Irena Teresa ŚWIATŁOWSKA – PRĘDOTA - Uniwersytet Wrocławski
Marek ŻYROMSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki leśne
Jan OSIPIUK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nauki matematyczne:
Jacek BANASIAK - Uniwersity of Kwazulu-Natal, RPA
Roman Jan DWILEWICZ - University of Missouri – Stany Zjednoczone
Pan Tadeusz JANKOWSKI - Politechnika Gdańska
Tomasz Andrzej KOMOROWSKI - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Tomasz Jakub SZAREK - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wojciech Lech WOJTYŃSKI - Uniwersytet Warszawski

nauki medyczne:
Leszek BIENIASZEWSKI - Akademia Medyczna w Gdańsku
Jacek BORAWSKI - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Krzysztof Stanisław BOROWIAK - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Marian Stanisław GABRYŚ - Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Marek Krzysztof JANIAK - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
Kazimierz JAŚKIEWICZ - Akademia Medyczna w Gdańsku
Zbigniew Feliks KALARUS - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Anna Maria KAMIŃSKA - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Irena Dorota KARWAT - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Krzysztof Zdzisław KOŁOMECKI - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Janusz Stanisław KOWALEWSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jerzy Maksymilian LOBA - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Liliana Zofia MAJKOWSKA - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Michał Jan MUSIELAK - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Janusz SIEBERT - Akademia Medyczna w Gdańsku
Krzysztof SZYŁŁO - Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Adam Ryszard WITKOWSKI - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Maria Zofia WUJTEWICZ - Akademia Medyczna w Gdańsku
Krzysztof ZIENIEWICZ - Warszawski Uniwersytet Medyczny

nauki o kulturze fizycznej
Juliusz Józef MIGASIEWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nauki o Ziemi:
Tomasz Edward GOSLAR - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jerzy Jakub MELKE - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Marek Krzysztof SOBCZYŃSKI - Uniwersytet Łódzki
Krystyna Maria TURKOWSKA - Uniwersytet Łódzki

nauki prawne:
Krystian Antoni COMPLAK - Uniwersytet Wrocławski
Ryszard MIKOSZ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wojciech SADURSKI - Uniwersytet Warszawski
Jarosław Krzysztof WARYLEWSKI - Uniwersytet Gdański

nauki rolnicze:
Jerzy Roman BULIŃSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Urszula CZARNIK - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Maria Elżbieta DYMNICKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jacek KIEĆ - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ilona Maria KOŁODZIEJSKA - Politechnika Gdańska
Stanisława KORSZUN - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Łucja ŁANIEWSKA – TROKENHEIM - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Halina SMAL - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Anna WÓJCIKOWSKA – KAPUSTA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

nauki techniczne:
Józef Ryszard BEDNARCZYK - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tadeusz BERLICKI - Politechnika Wrocławska
Jan BŁACHUT - The University of Liverpool, Wielka Brytania
Beata Krystyna CWALINA - Politechnika Śląska w Gliwicach
Józef Franciszek GIL - Politechnika Zielonogórska
Andrzej GOŚCIŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wojciech Kazimierz GRABOWSKI - Politechnika Poznańska
Jerzy JELEŃKOWSKI - Politechnika Warszawska
Joanna JÓZEFOWSKA - Politechnika Poznańska
Tadeusz KAŁDOŃSKI - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Mieczysław KORZYŃSKI - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zbyszko Czesław KRÓLIKOWSKI - Politechnika Poznańska
Mirosław Józef KRZEMIENIEWSKI - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Leszek Antoni MIKULSKI - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Urszula Teresa NARKIEWICZ - Politechnika Szczecińska
Ryszard Florian NOWICZ - Politechnika Łódzka
Jan Marian OLCHOWIK - Politechnika Lubelska
Zbigniew Stanisław PATER - Politechnika Lubelska
Zbigniew PAWELSKI - Politechnika Łódzka
Henryk Grzegorz SABINIAK - Politechnika Łódzka
Lech Jerzy SITNIK - Politechnika Wrocławska
Błażej Tomasz SKOCZEŃ - Politechnika Krakowska
Romuald Zygmunt SZOPA - Politechnika Częstochowska
Wojciech SZPANKOWSKI - Purdue University
Andrzej Stanisław ZAJĄC - Politechnika Białostocka

nauki teologiczne:
Ksiądz Mirosław KALINOWSKI - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ksiądz Jerzy PAŁUCKI - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ksiądz Jan Tomasz SŁOMKA - Uniwersytet Śląski w Katowicach

nauki weterynaryjne:
Elżbieta Krystyna CZARNOWSKA - Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

sztuk muzycznych:
Rafał Jacek DELEKTA - Akademia Muzyczna w Krakowie
Janusz Andrzej SOCHACKI - Akademia Muzyczna w Krakowie
Ewa Maria SZATAN - Uniwersytet Gdański

sztuk plastycznych:
Joanna Stanisława LECEWICZ – BARTOSZEWSKA - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Werner LUBOS - Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Milan SOKOL - Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy - Słowacja

sztuk teatralnych:
Jarosław GAJEWSKI - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akt nominacyjny zmarłej Hanny Barbary MAJCHEREK - profesor nauk technicznych z Politechniki Poznańskiej odebrał członek najbliżej rodziny. 

Prezydent RP powiedział:

„Nie jestem zwolennikiem likwidacji tytułu profesora, tak samo jak nie jestem zwolennikiem likwidacji habilitacji, przynajmniej w sferze nauk humanistycznych i społecznych. Uważam, że jest to czynnik mobilizujący na uczelni. Droga jest być może zbyt długa. Chciałbym, żeby była krótsza, należy ją skrócić, ale powinna pozostać. Powinna pozostać jednak pod pewnymi warunkami.

Przemawiając do osób, które uzyskały ten tak szanowany w Polsce tytuł, gratulując jednocześnie, zawsze mówię o kilku sprawach związanych z problemami środowiska naukowego. To są sprawy podobne, bo w ciągu trzech lat nic zasadniczego się nie zmieniło. To zadania dydaktyczne, powiększone w ostatnim dwudziestoleciu niepomiernie, ze względu na olbrzymi wzrost liczby studentów, a także liczby szkół, przede wszystkim szkół prywatnych, które jednak ktoś musi obsługiwać i czym lepsza to jest kadra, tym lepiej. To wzrost zadań związany z konkurencją. Polska jest dzisiaj jednym z krajów otwartych, a więc większe są także możliwości, jeżeli chodzi o konkurencję na rynku nauki i sukcesów naukowych. I tutaj muszę jasno powiedzieć, że wziąwszy pod uwagę nasz potencjał, te sukcesy uważam za niewystarczające i stąd też, pozostając zwolennikiem tezy, że polskich uczelni nie da się zmienić w amerykańskie, że inna jest tradycja, to inny świat, stoję też na stanowisku, że musimy mówić o tych zjawiskach, które są niepokojące.

Z czego wynika taka długość dochodzenia do stopnia profesorskiego, oczywiście z wyjątkami, ale jakie są przyczyny? Oczywiście różne. Konieczność pracy na kilku uczelniach, ze względu na poziom płac na jednej uczelni, różnego rodzaju zadania, związane z pracą poza uczelniami. Szczególnie w niektórych dziedzinach nauki takich jak prawo i ekonomia to szansa na godziwe zarobki. Tutaj oczekiwania, szczególnie ludzi o wysokich kwalifikacjach, są zrozumiałe, przynajmniej w pewnych granicach. Są to więc przyczyny, można powiedzieć obiektywne, ale są i inne. Są też przyczyny polegające na tym, że nie ma specjalnego mechanizmu awansu wynikającego z tego, że jest się mistrzem dla innych. Państwa rolą, Panie i Panowie Profesorowie, jest także to, żeby wychowywać swoich następców, żeby droga tych, którzy są z Państwem związani jako doktoranci, a bardzo często także jako habilitanci, ponieważ habilitacje de nomine pisze się całkowicie samodzielnie i różnie to bywa w praktyce, ale są profesorowie u których habilitację pisze się podobnie jak doktorat. Udział spraw związanych z wychowywaniem nowych doktorów, nowych doktorów habilitowanych powinien być w większym stopniu mierzony. Gdy zapada decyzja o wysunięciu kogoś na kandydata na profesora, a później decyzja w odpowiedniej komisji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlaczego mówię o tej decyzji? O ile w przypadku sędziów czasami nie zgadzam się z wnioskiem Krajowej Rady, o tyle wnioski związane z tytułami profesorskimi przyjmuję zawsze. Tu istotnie traktuję się jako notariusz. Czasem robię to z bólem, zdarzało mi się podpisywać wnioski osób, które moje nazwisko były łaskawe wymieniać w kontekście negatywnym w swoich skryptach i to moim zdaniem oczywiście niesłusznie, ale robię to. Oddaję tutaj swoją władzę innym całkowicie, ale jednocześnie postuluję bardzo mocno, żeby element związany z dorobkiem nie tyle dydaktycznym, w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli związanym ze studentami, ale z uczniami, aby ten dorobek bardziej liczył się przy otrzymaniu tytułu profesorskiego - to po pierwsze.

Po drugie, żeby był premiowany i później, ponieważ przecież bardzo często mistrzami są osoby, które ów tytuł już mają. To jedno z podstawowych zadań naszej nauki, jeżeli jej sukcesy mają być większe. Mówię w tej chwili o nauce i zawsze wracam do sprawy poziomu nauczania. Zgadzam się z tą koncepcją, która jest dzisiaj żywa, że my musimy mieć wydziały i uczelnie o szczególnie wysokim poziomie. Uważam, że gdy wyższymi studiami objęta jest około połowa młodzieży, połowa każdego rocznika, połowa populacji, to utrzymanie poziomu bardzo wysokiego na wszystkich uczelniach jest całkowicie nierealne, po prostu takie są cechy tych, którzy studiują. Bardzo pięknie, że my mamy tak dużą ilość osób z wyższym wykształceniem, ale z istoty to wyższe wykształcenie musi mieć wtedy różny poziom, nic się na to nie poradzi. Myślę, że co roku kilka lub kilkanaście tysięcy osób wśród absolwentów wyższych uczelni to powinny być osoby o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Zdaję sobie sprawę, że część z nich szybko opuści nasz kraj, przynajmniej na pewien czas, ale część pozostanie. Część z tych, którzy opuszczą wróci i to jest nowa elita, która Polsce jest niewątpliwie bardzo potrzebna. Dlatego też w tych planach rząd może liczyć na pełną kooperację z mojej strony. Oczywiście w granicach konstytucyjnych uprawnień prezydenta.”

Poleć znajomemu