przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Niedziela, 14 grudnia 2008

Uhonorowanie depozytariuszy tradycji i etosu

14 grudnia 2008 r. w Kościele św. Józefa Oblubieńca WMP w Warszawie w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej osobę Henryka Bąka - przywódcy Polskiej Szturmówki Chłopskiej w latach 1948-1952, wicemarszałka Sejmu RP w latach 1991-1993, w imieniu Prezydenta RP wziął udział prof. Andrzej Stelmachowski Doradca Prezydenta RP. 

Przekazujemy treść listu Prezydenta RP:

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, zgromadzonych w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej Henryka Bąka. Słowa szczególnego powitania kieruję do bliskich, przyjaciół i dawnych współpracowników zmarłego przez dziesięcioma laty przywódcy Polskiej Szturmówki Chłopskiej. Cieszę się, iż jako Prezydent Rzeczypospolitej w tym szczególnym dniu mogę również przekazać na ręce rodziny jego zastępcy, śp. Stefana Pietrusińskiego, nadane pośmiertne odznaczenie: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W losach obydwu tych bohaterów dzisiejszej uroczystości jak w soczewce skupiają się polskie dzieje okresu powojennego.

Biografię Henryka Bąka „Burzy” – więźnia politycznego czasów stalinowskich i stanu wojennego oraz założyciela rolniczej „Solidarności”, po upadku komunizmu zaś wicemarszałka Sejmu I kadencji – można uznać za symbol ciągłości oporu naszego narodu wobec narzuconej mu władzy, począwszy od tak zwanej drugiej konspiracji, aż po ruch opozycyjny lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, który doprowadził do pokojowego obalenia totalitarnego ustroju i demokratyzacji. Dla pokolenia „Solidarności”, ludzie tacy, jak Henryk Bąk byli nauczycielami patriotyzmu. Ich mądra i odważna postawa służyła nam za wzór, ich samych zaś uważaliśmy za depozytariuszy tradycji i etosu Drugiej Rzeczypospolitej. Dlatego pragnę dzisiaj wyrazić im wszystkim głęboką wdzięczność. W ogromnej mierze to właśnie dzięki Henrykowi Bąkowi i innym niepodległościowym działaczom chłopskim polska wieś przechowała ducha wolności narodowej oraz godności ludzkiej i społecznej.

Stefan Pietrusiński „Rysiek” wraz z tysiącami ofiar stalinowskiego aparatu terroru i przemocy pozostaje symbolem niezłomności całego podziemia po 1944 roku. W tej najciemniejszej godzinie polskiej historii najnowszej, gdy zawiodły wszelkie nadzieje na rychłe odzyskanie własnego suwerennego państwa, a Rzeczpospolita wydawała się skazana na pozostawanie pod sowiecką dominacją, ci najwierniejsi z wiernych nie ulegli zniechęceniu i kapitulacji. Pamięć o nich – ofiarach brutalnych śledztw i zbrodni sądowych – choć oficjalnie zakazana, została przechowana przez rodziny i środowiska, by po latach, w okresie zmagań z reżimem, a zwłaszcza już po jego upadku, stać się własnością wszystkich Polaków. Ta pamięć o wyklętych żołnierzach i działaczach organizacji antykomunistycznych dziś – w na powrót niepodległej ojczyźnie – stanowi jedną z podstaw tożsamości naszego narodu i państwa.

Inicjatorom wmurowania tablicy upamiętniającej Henryka Bąka i wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia tego szczytnego dzieła, dziękuję za podjęty wysiłek. Jestem przekonany, że przyczyni się on do utrwalenia i dalszego upowszechniania wiedzy o człowieku, który swoje życie poświęcił Polsce. Jego bliskich i przyjaciół oraz dawnych współpracowników i towarzyszy więziennych niedoli, przybyłych na obecną uroczystość proszę, by przyjęli wyrazy szacunku i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności."

Po odczytania listu Prezydenta RP do uczestników uroczystości Doradca Prezydenta RP przekazał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski rodzinie Stefana Pietrusińskiego (żołnierza i współzałożyciela Polskiej Szturmówki Chłopskiej, straconego w 1953 r.). 

Order został nadany Stefanowi Pietrusińskiemu pośmiertnie w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.