przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 11 listopada 2008

Sprawiedliwości staje się zadość

  |  

11 listopada br. w godzinach popołudniowych w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń.

Order Orła Białego nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 sierpnia br. w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną, z rąk Głowy Państwa odebrał:
Bogusław Nizieński.

Prezydent Rzeczypospolitej jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył nominacje generalskie. Na stopnie generalski, mianowani zostali:

na stopień generała brygady:
pułkownik Dariusz Łukowski
pułkownik Tadeusz Mikutel
pułkownik Stefan Rutkowski
pułkownik Janusz Sobolewski
pułkownik Leszek Surawski
pułkownik Sławomir Wojciechowski

na stopień kontradmirała:
komandor Jarosław Ziemiański.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczeni zostali:

Krzyżem Komandorskim Z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Wiesław Johann,
Krzysztof Kauba,
Krystyna Paluszyńska-Daszkiewicz*

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Leon Chełmicki –Tyszkiewicz,
Michał Kaszczyk*
Ks. Mieczysław Łuszczyński,
Władysław Mącior,
Irena Siła-Nowicka,

pośmiertnie
Adam Trybus,

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Leszek Długosz,
Andrzej Fic,
Jan Grochowski,
Marcin Karpiński,
Rafał Kobylański,
Janusz Komorowski,
Bolesław Kostkiewicz,
Jędrzej Krakowski,
Wiktor Krzysztoporski,
Mieczysław Książczak,
Henryk Miernikiewicz,
Janina Murawska-Krawczyk*
Bartosz Pietrzak,
Stanisław Składanowski,
Piotr Szczudłowski,
Mieczysław Szyłkiewicz,
Stanisław Ślesicki,
Maria Więckowska-Malec,
Adela Winter,
Stanisław Wiśniowski,

pośmiertnie
Józef Herzog,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Janina Abramowska*
Bogusław Banaszak,
Zofia Dziewiątkowska,
Adam Dziewiątkowski,
Stefan Figlarowicz*
Michalina Górecka*
Tadeusz Jeziorowski,
Krzysztof Kawęcki,
Kazimierz Kowal,
Stanisław Maksjan,
Tadeusz Miller,
Zbigniew Ratyński,
Stanisław Schodziński,
Maria Sierotwińska-Rewicka,
Lesław Wojno,
Tadeusz Wolf*

pośmiertnie
Mirosława Czajka*
Piotr Skórzyński,

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania opozycji demokratycznej w Polsce odznaczeni zostali obywatele Królestwa Szwecji:
Sven Järn*

pośmiertnie
Lennart Järn*

Za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
generał dywizji Andrzej Fałkowski **.

Za wykazane męstwo i odwagę w działaniach przeciwko aktom terroryzmu podczas wykonywania obowiązków służbowych poza granicami kraju:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego
starszy szeregowy Emil Uran,

Krzyżem Wojskowym
podpułkownik Krzysztof Boczkowski*
podpułkownik Sławomir Krajewski.

Za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa odznaczeni zostali:
Wojskowym Krzyżem Zasługi Z Mieczami
pułkownik Edward Bargieł,
porucznik Paweł Cupa,
podpułkownik Marek Jankowski,
generał brygady Andrzej Knap,

Wojskowym Krzyżem Zasługi
młodszy chorąży sztabowy Ryszard Duda,
podpułkownik Augustyn Katański,
pułkownik Marek Pietrzyk,

Morskim Krzyżem Zasługi
komandor porucznik Dariusz Grabiec,
komandor porucznik Zbigniew Kasprzycki,
komandor Eugeniusz Orzeszek.

Ponadto, Prezydent RP nadał medale pamiątkowe - Gwiazdy 268 żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku i Afganistanie. Z rąk Prezydenta odznaczenia odebrało 9 żołnierzy. Za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, odznaczeni zostali:

Gwiazdą Iraku
kapitan Ewa Jasiorska,
starszy chorąży Marta Wojtach,
kapral Marzena Wyszkowska,

Gwiazdą Afganistanu
podporucznik Kinga Łapińska,
porucznik Ewelina Kostrzewa,
porucznik Adam Rożen,
porucznik Ewelina Saj,
chorąży Rafał Sztukowski,
porucznik Eulalia Szwichtenberg.

Podczas uroczystości Prezes Narodowego Banku Polskiego przekazał osobom nominowanym i odznaczonym banknot okolicznościowy upamiętniający 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Prezydent RP oraz Kawaler Orderu Orła Białego otrzymali serię monet upamiętniających to wydarzenie. Rewers monety o nominale 2 zł przedstawia wizerunek Krzyża Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, ustanowionego przez Sejm RP po odzyskaniu niepodległości.

* Osobom, które nie mogły przybyć na uroczystość nominacje, ordery i odznaczenia zostaną wręczone w terminie późniejszym.
** Informacja w komunikacie z dnia 15 sierpnia br. Armia zawodowa musi być silna.

Przekazujemy treść przemówienia Prezydenta RP: 

„Mamy dzisiaj dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. To niezwykle ważna data w dziejach naszego narodu. Data, w której ziściło się to, co niektórym przez całe pokolenia wydawało się nieziszczalne. Również i tym, którzy o to walczyli, uważali, że powinni, że taki jest ich obowiązek. Ale osiągnięcie celu było bardzo trudne. Polska stała się wolna – wtedy, w XX wieku - po raz pierwszy. Siedemdziesiąt jeden lat później stała się wolna po raz drugi - w roku 1989. Niedługo będziemy obchodzili dwudziestą rocznicę tych wydarzeń.

Dzisiejsza uroczystość jest podobna do tych, jakie odbywają się zawsze 11 listopada, 3 maja, 15 sierpnia. Jest podobna, ale inna, bo obchodzimy rocznicę okrągłą, bo jest to dzień szczególnie uroczysty wśród uroczystych. Starałem się, aby dzisiaj odznaczyć tych, którzy zasłużyli się w historii Polski lat odległych już dzisiaj w wymiarze ludzkiego życia, a także tych, którzy zasłużyli się już w dziejach III Rzeczpospolitej i w dziejach solidarnościowej konspiracji. Chciałem dzisiaj powołać także nowych generałów i odznaczyć tych, którzy wyróżnili się w trakcie misji. Misji, które są nie tylko światu, ale i Polsce bardzo potrzebne. Serdecznie gratuluję Paniom i Panom żołnierzom, podoficerom i oficerom, chorążym i oficerom Wojska Polskiego, którzy przed chwilą zostali odznaczeni. Niejednokrotnie mówiłem, że tego rodzaju uroczystości odbywają się w tym budynku czy może wcześniej jeszcze w Belwederze, zbyt późno. Znakomita szansa na to była na przykład w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Stało się tak, że się nie odbyły. Nic na to dzisiaj nie poradzimy. Musimy się cieszyć, że przyszły takie czasy, kiedy przynajmniej w jakimś zakresie sprawiedliwości staje się zadość. I będę się tak starał czynić dalej, dopóki będę prezydentem. Myślę, że udało się wiele strat, wiele braków nadrobić, choć oczywiście nie mam żadnych złudzeń, że nie wszystkie. Będziemy próbować, trzeba się starać, ale celu nie osiągniemy. Wielu z tych, którzy powinni stać na tej sali otrzymują odznaczenia pośmiertne, o wielu zapomniano. Zapomniano bez żadnej potrzeby, w imię interesów, które żadną miarą nie były interesami państwa polskiego. Chciałem powtórzyć, że dziś mamy dzień piękny, dzień radości, dzień, w którym powinniśmy być z siebie dumni. Dumni z Polski, jej dokonań, jej obywateli. Z tego, co udało się zrobić wtedy, przed dziewięćdziesięciu laty, z tego co udało się zrobić niespełna dwadzieścia lat temu, z męstwa naszych żołnierzy w latach 1918-1921, mówię aż o czasie do końca trzeciego powstania śląskiego, w latach 1939-45, przez następnych czterdzieści pięć lat. W końcu z męstwa działaczy różnych organizacji podziemnych. Nielegalnej, ale jawnej już opozycji drugiej połowy lat siedemdziesiątych, czy w końcu działaczy solidarnościowego podziemia. Powinniśmy być także dumni z tych, którzy podjęli służbę Polsce po roku 1989 i pełnią ją z pełnym sukcesem poza granicami naszej ojczyzny. Mówiłem o wadze tego już niejednokrotnie.

Polska jest dziś państwem demokratycznym. Prezydent jest z wyboru, z wyboru pochodzi parlament, ten parlament wyłania rząd. Wszystko dzieje się zgodnie z obowiązującymi w demokratycznej Europie, całym demokratycznym świecie procedurami. Jeżeli możemy mieć więc do kogoś pretensje - mówię teraz o ogóle obywateli Rzeczypospolitej - to przede wszystkim do samych siebie, do tego, w co wierzymy, w co nie wierzymy, co przyjmujemy za dobrą monetę, czego nie przyjmujemy. Świadomi obywatele nowoczesnego państwa, a dzisiaj Polska jest już takim państwem, biorą za nie odpowiedzialność. Biorą i będą brali w przyszłości. Ja jestem przekonany, że przyszłość naszego kraju będzie przyszłością pozytywną. Polska się rozwija, Polska ze stosunkową łatwością przyjęła kryzys finansowego na świecie. Polska, jak myślę, szybciej lub wolniej rozwijać się będzie w dalszym ciągu. Polska w końcu będzie się, jak mam nadzieję, doskonalić. Będzie doskonaliła nie tylko procedury demokratyczne, ale także środki komunikacji między tymi, którzy rządzą a tymi, którzy są obywatelami niezaangażowanymi w proces rządzenia, bowiem trudno nazwać ich w demokracji „rządzonymi”. Takiego ścisłego podziału w demokracji być nie może. To jest cecha państwa niedemokratycznego. Będzie doskonalić swoją gospodarkę, będzie doskonalić swoje kadry. Inaczej mówiąc, wierzę, że moje pokolenie, choć na pewno nie każdy z nas, doczeka Polski, która dorówna krajom leżącym na zachód od nas. Oczywiście nie liczbą ludności, wziąwszy pod uwagę najbliższego sąsiada, ale siłą gospodarczą, stopniem zorganizowania. To nasz cel, który trzeba sobie coraz jaśniej stawiać. W ostatnich osiemnastu latach, dokładnie szesnastu i pół, jest on realizowany. Jeżeli weźmiemy przeciętną rozwoju Polski z tego czasu to na koniec tego roku będzie to pewnie 4,8 procent. To nie jest zły wynik w porównaniu z innymi krajami. Były czasy lepsze i gorsze, czasy szybkiego rozwoju i stagnacji. Ale przeciętnie źle nie jest. Natomiast wbrew temu, co niektórzy mówią, nasz kraj ma jeszcze wiele rezerw. Wiele rezerw wynikających nie tyle z ilości, co jakości tych, którzy podejmują się odpowiedzialności za państwo, ale także za gospodarkę. Jakości tych, którzy sami mają się za elitę. To największa Polska rezerwa. I mam nadzieję, że najbliższe dziesięć lat to czas, w którym z tej rezerwy skorzystamy. A korzystać będziemy, niejako, korzystając także z doświadczeń i wiedzy tych, których dzisiaj odznaczyłem. Druga Rzeczpospolita wychowała pokolenie znakomitych patriotów, którzy sprawdzili się w latach 1939-45, którzy byli wzorem odwagi, odpowiedzialności. Miejmy nadzieję, że pokolenia, które wchodzą dziś w życie czy pokolenia, które osiągają dziś wiek średni będą brały z tego pokolenia przykład, bo jest z kogo, a rezultaty wtedy będą na pewno doskonałe.”

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.