Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 kwietnia 2008

Konferencja poświęcona ochronie zdrowia kobiet

  |  

25 kwietnia 2008 roku Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska podjęła śniadaniem Przewodniczącą Międzynarodowego Zgromadzenia Kobiet Ministrów Panią Madeleine Albright.

Madeleine Albright przyjechała do Warszawy, by wraz z Panią Prezydentową wziąć udział, w konferencji poświęconej ochronie zdrowia kobiet.

Konferencję otworzyła Pani Maria Kaczyńska, która powiedział m.in.:

Cieszę się, że mam przyjemność ponownie spotkać się z Panią Madeleine Albright, i że jej kolejna wizyta w Polsce zaowocowała naszą wspólną inicjatywą dotyczącą działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej kobiet. To wielka satysfakcja dla mnie, że Państwo przyjęli zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jestem pewna, że w tak ważnej sprawie, jaką jest ochrona zdrowia kobiet, które stanowią ponad połowę naszego społeczeństwa, możemy liczyć zarówno na wsparcie Państwa, jak i licznych instytucji pozarządowych.

Działając wspólnie możemy wywierać większy wpływ na instytucje i osoby podejmujące istotne decyzje w sprawach profilaktyki dotyczącej dolegliwości i chorób związanych ze specyfiką organizmu kobiety.

Powinniśmy wykorzystać nasz autorytet i możliwości działania, by przekonać kobiety, że najważniejsze jest zapobieganie chorobom poprzez wczesną diagnostykę.
Wciąż niestety, przypadki, w których ktoś podejmuje terapię zbyt późno, są bardzo częste. Podstawowe badania, takie jak: mammografia, cytologia, badania genetyczne, pomiary ciśnienia i EKG, nie są już w naszym społeczeństwie nieznane. Martwi jednak, że ciągle niewiele kobiet z nich korzysta. Statystyki bezlitośnie pokazują nam prawdę: kobiety niechętnie poddają się badaniom profilaktycznym. Najczęściej, jak już mówiłam, badają się dopiero wtedy, gdy zmuszają je dolegliwości.

Ważne jest zatem, by przekonać kobiety, że drogą do zdrowia, a w konsekwencji lepszego standardu życia jest zapobieganie. Do tego potrzebne są regularne badania profilaktyczne. Zaś instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne powinny ułatwiać i umożliwiać takie badania.

Chciałabym również tą sprawą zainteresować Pierwsze Damy z krajów, z którymi bliżej współpracujemy i zachęcić do wspólnego działania. Liczę, że Państwo nie tylko z przekonaniem podpiszą tekst Deklaracji, ale potraktują ją jako ważne zobowiązanie, by udzielać wsparcia w każdej sprawie związanej z działaniem na rzecz ochrony zdrowia kobiet.

Swoje wystąpienie miała również Przewodniczącą Międzynarodowego Zgromadzenia Kobiet Ministrów Pani Madeleine Albright, która zwróciła szczególną uwagę na znaczenie edukacji i dostępu do nowoczesnej profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia kobiet.

Pani Maria Kaczyńska i Pani Madeleine Albright zainicjowały podpisy pod „Deklaracją na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Europie Środkowej”, mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy wśród kobiet na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych, które pozwalają na wczesne wykrycie choroby i często na skuteczne jej wyleczenie. 


W konferencji w Belwederze wzięli również udział:

dr Marek Balicki – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Beata Balińska – UNDP
doc. Mariusz Bidziński – Konsultant Krajowy ds. Ginekologii Onkologicznej
Krystyna Bochenek – Wicemarszałek Senatu
Alicja Dąbrowska – Poseł RP
Janina Fetlińska – Senator RP
Zdzisława Janowska – Poseł RP
Ewa Junczyk-Ziomecka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Ewa Kierzkowska – Poseł RP
Joanna Kluzik-Rostkowska – Poseł RP
Magdalena Kochan – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet
Ewa Kopacz – Minister Zdrowia
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Poseł RP
Ewa Łowkiel – Wiceprezydent Gdyni
Elżbieta Łukacijewska – Poseł RP
prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski – Prezes PTPZ-HPV
Beata Małecka-Libera – Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
dr Janusz Meder – Polska Unia Onkologii
Joanna Mucha – Poseł RP
prof. Marek Nowacki – Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. M. Curie-Skłodowskiej
prof. Antonina Ostrowska – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy ds. Ginekologii Onkologicznej
Elżbieta Radziszewska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Rady Ministrów
prof. Zbigniew Religa – Członek Sejmowej Komisji Zdrowia
Bożena Sławiak – Poseł RP
Małgorzata Solorz - Prezes Fundacji Polsat
Jolanta Szczypińska – Poseł RP
Jolanta Szymanek-Deresz – Poseł RP
Zofia Ulz – Główny Inspektor Farmaceutyczny
Bogusława Witer – Prezes „Akademii Zdrowia i Urody”
prof. Mirosław Wysocki – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Konferencja zakończyła się uroczystym złożeniem podpisów uczestników pod „Deklaracją na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Europie Środkowej”.

Poleć znajomemu