przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 19 listopada 2008

Konferencja poświęcona rodzicielstwu zastępczemu

  |  

19 listopada 2008 roku z okazji Dnia Zapobiegania Krzywdzeniu i Wykorzystywaniu Dzieci odbyła się zorganizowana i objęta honorowym patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Marię Kaczyńską konferencja poświęcona rodzicielstwu zastępczemu pt. „Czy dobre prawo wystarczy? Bariery w rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej” w Rezydencji Belweder.

Konferencję otworzyła Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska dziękując za przybycie tym, którym los osieroconych dzieci nie jest obojętny. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że rodziny zastępcze powinny być traktowane przez państwo jako inwestycja w przyszłość, a nie jedynie koszt budżetowy.

Elżbieta Jakubiak Poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu opowiedziała o doświadczeniach samorządu terytorialnego w przekształcaniu domów dziecka w rodzinne domy dziecka. Zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce nadal ok. 25000 dzieci i młodzieży przebywa w domach dziecka, a te nie gwarantują swoim podopiecznym ani właściwej opieki, ani wychowania. Samorządy powinny więc dążyć do podnoszenia statusu rodzin zastępczych i traktować je jako ważnych partnerów społecznych. W swojej wypowiedzi podkreśliła konieczność zmian systemowych w opiece nad dzieckiem. 

Joanna Kluzik-Rostkowska Poseł na Sejm RP przypomniała, że Sejm uchwalił rok 2009 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego, a poprawki do ustawy o rodzicielstwie zastępczym powinny stanowić ważny środek do budowania nowego sytemu w sferze opieki nad dziećmi.

Stanisław Falski Wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w 49 placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wyniki tej kontroli są bardzo niepokojące, ponieważ wszystkie placówki są przeludnione, częsta jest przemoc między wychowankami, brak jest właściwej opieki ze strony wychowawców, a wychowankowie skarżą się na brak wsparcia z ich strony w trudnych życiowych sytuacjach. Podkreślił również, że żadne z 49 skontrolowanych miejsc nie spełnia podstawowych standardów bytowych oraz opieki i wychowania na poziomie obowiązujących standardów. Co więcej dyrektor Falski dodał, że nie ma przesłanek, by sytuacja ta uległa w najbliższym czasie poprawie.

Monika Sajkowska Prezes Fundacji „Dzieci Niczyje przedstawiła wyniki badań dotyczących wiktymizacji wychowanków domów dziecka, przeprowadzonych w ramach programu „Przywrócić Dzieciństwo” Fundacji Przyjaciółka, Fundacji Oriflame Dzieciom oraz World Childhood Foundation. Wyniki te jasno wykazują, że dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka istotnie częściej są ofiarami kradzieży, napadów, przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego niż dzieci z rodzin biologicznych. Te traumatyczne doświadczenia są potem wielkim problemem w ich wychowywaniu przez rodziców zastępczych.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja uczestników, w której najczęściej podnoszonym problemem była kwestia wspierania rodzin zastępczych, polegającym na organizowaniu fachowych szkoleń oraz konieczność zwiększenia dotychczasowych zbyt niskich świadczeń, które gwarantowane są przez nasze państwo.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Alina Wiśniewska poinformowała, że zostały zakończone już prace nad założeniami do ustawy o rodzicielstwie zastępczym i przekazano je Radzie Ministrów.
Dodała, że MPiPS przywiązuje wielką wagę do rodzinnych form opieki zastępczej i chce stopniowo zastępować nimi domy dziecka.

Podczas debaty podkreślono również konieczność wsparcia rodzin naturalnych tak, by jak najmniejsza liczba dzieci trafiała do domów dziecka. Przedstawiciele rodzin zastępczych jako najczęstszy problem podkreślali niechęć i brak zrozumienia samorządów. Narzekali też na brak profesjonalnego wsparcia. Za niemniej ważne uznano utrzymywanie, bardzo ograniczonego dotychczas, kontaktu rodziców zastępczych z rodzicami biologicznymi, który jest niezbędny w procesie wychowawczym dzieci. Ważnym wątkiem wystąpień był los wychowanków niepełnosprawnych umysłowo. Wiele rodzin rezygnuje z przyjmowania ich pod swoją opiekę ze względu na brak finansowania opieki nad nimi po ukończeniu przez nich 18. roku życia.

W dyskusji tej wzięli udział parlamentarzyści: Poseł Iwona Guzowska, Poseł Zdzisława Janowska, Poseł Izabela Jaruga-Nowacka, Poseł Beata Mazurek, Poseł Elżbieta Rafalska, Poseł Tadeusz Ross, Poseł Stanisław Szwed, Poseł Teresa Wargocka, urzędnicy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Alina Wiśniewska Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Wypych Doradca Prezydenta RP ds. polityki na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, Bożena Opioła Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych w KPRP, przedstawiciele organizacji pozarządowych i rodzice zastępczy: Małgorzata Pomerańska-Bielecka ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Joanna Gruszczyńska i Maria Berlińska z Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych, Jolanta Zmarzlik z Fundacji „Dzieci Niczyje”, Izabela Ratyńska z Fundacji Rodzin Adopcyjnych, Joanna Luberadzka-Gruca z Fundacji Przyjaciółka, Joanna Cielecka-Kuszyk Prezes Zarządu, Fundacji Mederi Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Anna Machalica-Pułtorak Prezes Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi", Edyta i Jarosław Wojtasińscy z Rodzinnego Domu dla Dzieci w Żabcach, Małgorzata Żak z Fundacji POLSAT, Jarosław Przeperski z Krajowego Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej, Eugeniusz Kowalczyk Prezes Fundacji ORLEN - Dar Serca, Aleksander Kartasiński z Fundacji „Happy Kids” oraz dziennikarze: Dorota Fronczak z „Gazety Wyborczej”, Agata Teleżyńska redaktor naczelna miesięcznika „Twoje dziecko”, Agata Kwiatkowska z „PAP” Anna Maruszeczko z TVN oraz Jolanta Krysowata – rodzic zastępczy i dziennikarka Radia Wrocław. 
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.