Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 31 marca 2009

Prezydent pożegnał prof. Pawła Wieczorkiewicza

We wtorek, 31 marca na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie odbył się pogrzeb prof. Pawła Wieczorkiewicza, historyka, sowietologa, naukowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Podczas uroczystości Prezydenta RP reprezentował minister Władysław Stasiak.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta przekazał najbliższej rodzinie prof. Wieczorkiewicza Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski.

„Zasługi Pawła Wieczorkiewicza dla nauki i kultury polskiej zostały przez odrodzoną Rzeczpospolitą docenione - przypadł mi w udziale zaszczyt uhonorowania go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski” – napisał Prezydent w liście odczytanym przez ministra Stasiaka. Lech Kaczyński nadał profesorowi order postanowieniem z dnia 24 lutego 2009 r.

„Niestety, choroba nie pozwoliła Profesorowi odebrać orderu. Dzisiaj, w dniu ceremonii pogrzebowej pragnę powtórzyć, że przyznany Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski jest wyrazem najwyższego szacunku naszego państwa dla Zmarłego. Cześć Jego pamięci” – tłumaczył Prezydent.

Prof. Paweł Piotr Wieczorkiewicz był historykiem dziejów najnowszych, znawcą historii Rosji, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku, współpracownikiem Wojskowego Biura Badań Historycznych, autorem wielu publikacji naukowych. Od lat zajmował się dziejami wojskowości, zwłaszcza zaś - marynarki wojennej. Tytuł doktora otrzymał w 1976 r., za pracę „Wielka Czystka a Armia Czerwona” w 1993 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Tytuł naukowy otrzymał w 2003 r. W telewizji Kino Polska prowadził cykl „Poprawka z Historii”, w którym opowiadał o historycznym podłożu przedstawianych filmów.

„Paweł Wieczorkiewicz był historykiem niepokornym. Jego często nieszablonowe koncepcje szły w poprzek utartych schematów, wytyczając nowe ścieżki myśli. Tezy, które stawiał, bywały kontrowersyjne, nade wszystko jednak dawały inspirację do nowych poszukiwań. Właśnie te cechy sprawiły, że z kilkupokoleniowego grona jego studentów wielu wyrosło na znakomitych naukowców” – wspominał profesora Prezydent Lech Kaczyński.
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu