Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 11 sierpnia 2009

Prezydent odznaczył oficera poległego w Afganistanie

Zdjęcie Krzyża Komandorskiego Orderu Krzyża Wojskowego

Prezydent, będący Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego kapitana Daniela Ambrozińskiego, żołnierza poległego w Afganistanie 10 sierpnia 2009 r.

 

W V zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie kapitan Daniel Ambroziński pełnił obowiązki specjalisty w Zespole Doradczo – Łącznikowym OMLT stacjonującym w bazie Vulcan. W kraju służył w 1. batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Misja w Afganistanie była jego drugą misją. Wcześniej służył w PKW Irak.

 

Na mocy podpisanej 19 października 2006 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego odznacza się dowódców jednostek bojowych lub oficerów, którzy m.in. umiejętnie i skutecznie dowodzili w warunkach bojowych.


Wspomniana nowelizacja wprowadziła Order Krzyża Wojskowego w trzech klasach: Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski oraz Krzyż Kawalerski.
 

Poleć znajomemu