Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 15 sierpnia 2009

Nominacje i odznaczenia w Święto Wojska Polskiego

  |   Prezydent podczas mszy świętej w Katedrze Wojska Polskiego Wojskowy chór Prezydent składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Kwiaty pod pomnikiem Marszałka Wystąpienie prezydenta w Belwederze Uroczystości w Belwederze Uroczystości w Belwederze Uroczystości w Belwederze Uroczystości w Belwederze Uroczystości w Belwederze

15 sierpnia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński podczas uroczystości w Belwederze wręczył nominacje generalskie oraz ordery i odznaczenia żołnierzom Wojska Polskiego oraz osobom zasłużonym dla kultywowania tradycji oręża polskiego.

 

Uroczystość rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci kapitana Daniela Ambrozińskiego, który zginął 10 sierpnia 2009r. w operacji bojowej w afgańskim Usmankhel a także wszystkich, którzy stracili życie podczas pełnienia służby w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju. Kapitan Daniel Ambroziński odznaczony został pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu. Postanowieniem Prezydenta RP 1 kwietnia 2009r. odznaczony był również Gwiazdą Iraku za udział w 6 zmianie.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianowani zostali na stopień:

generała dywizji:
generał brygady Anatol CZABAN
generał brygady Mirosław RÓŻAŃSKI

na stopień generała brygady:
pułkownik Piotr Andrzej BŁAZEUSZ
pułkownik Andrzej Henryk DANIELEWSKI
pułkownik Tomasz Julian DREWNIAK
pułkownik Artur Stanisław KOŁOSOWSKI
pułkownik Sławomir MARAT
pułkownik Marek Janusz MECHERZYŃSKI
pułkownik Krzysztof Dariusz MOTACKI
pułkownik Cezary Jakub PODLASIŃSKI
pułkownik Mirosław Grzegorz SIEDLECKI

Podczas uroczystości zostały również wręczone akty mianowania na stopień nadinspektora Policji, otrzymali je:
inspektor Krzysztof GAJEWSKI
inspektor Wojciech OLBRYŚ

Ordery i odznaczenia z rąk Prezydenta RP odebrały następujące osoby odznaczone:

w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej oraz działalności społecznej i kulturalnej
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Ryszard JUSZKIEWICZ

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie polskiej kultury i gospodarki
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Antoni MOSIEWICZ

za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji oręża polskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Janusz Waldemar CISEK

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
ksiądz biskup generał brygady Ryszard Rudolf BORSKI
generał brygady Jan DZIEDZIC
pułkownik Przemysław Jerzy SKOWROŃSKI

za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
podpułkownik Mirosław POLAKOW
kapitan Piotr RACZYŃSKI

za śmiały czyn bojowy oraz osobiste męstwo połączone z wyjątkową ofiarnością, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
podporucznik Leszek GIERGIELEWICZ
starszy szeregowy Łukasz Jan GOŹDZIK

oraz pośmiertnie
za wzorowe wykonanie obowiązków służbowych oraz dokonane czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
porucznik rezerwy Krzysztof Tadeusz KAŚKOS
starszy chorąży rezerwy Artur Sebastian ŻUKOWSKI.

za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI
młodszy chorąży Paweł STOPIŃSKI.

Prezydent RP nadał także odznaczenia wojskowe 94 żołnierzom, w tym 70 Wojskowych Krzyży Zasługi, 2 Morskie Krzyże Zasługi oraz 22 Lotnicze Krzyże Zasługi. Podczas uroczystości z rąk Prezydenta RP odznaczenia odebrało 12 żołnierzy:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
major Cezary Tomasz KAŁUZIŃSKI
podpułkownik Roman Władysław KAPUŚCIK
major Janusz Zenon KORZENIOWSKI
pułkownik Waldemar KRUPIŃSKI

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek
MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI
komandor porucznik Janusz BOGUSZ
komandor Ryszard SZYNOWSKI

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek
LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI
chorąży sztabowy Sławomir Henryk GRACZYK
podpułkownik Tomasz Ignacy HAHAJ
podpułkownik Ryszard Bogdan KALETA
generał brygady Stefan RUTKOWSKI
generał brygady Michał Edward SIKORA
generał brygady Włodzimierz Czesław USAREK

Za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa Prezydent RP nadał 813 Gwiazd Iraku oraz 167 Gwiazd Afganistanu.

Z rąk Prezydenta RP pamiątkowe odznaczenia odebrało 12 osób w tym również członkowie rodzin, odznaczonych pośmiertnie.

GWIAZDY AFGANISTANU otrzymali :
generał brygady Janusz ADAMCZAK
chorąży Stanisław CHODAŃ
starszy szeregowy Adam GĄSIOR,
starszy szeregowy Sławomir Bronisław LESZKIEWICZ.
pośmiertnie starszy chorąży rezerwy Artur Sebastian ŻUKOWSKI

GWIAZDY IRAKU otrzymali:
chorąży Michał Marek BUJAK,
podporucznik Aneta Magdalena GORCZYCA,
starszy szeregowy Mirosław Andrzej KLEPS,
starszy chorąży rezerwy Mirosław KUCIEL,
Pani Halina LEWANDOWSKA,
pośmiertnie porucznik rezerwy Krzysztof Tadeusz KAŚKOS.
pośmiertnie starszy chorąży rezerwy Artur Sebastian ŻUKOWSKI

Prezydentowi RP zostali zaprezentowani tegoroczni absolwenci – prymusi Wyższych Szkół Wojskowych:
- podporucznik Agnieszka CIESIELSKA – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
- major Tomasz FUDAL - Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne Oficerów Wojsk Lądowych – Akademia Obrony Narodowej,
- pułkownik Marian JELENIEWSKI - Studium Podyplomowe „Studium Polityki Obronnej” – Akademia Obrony Narodowej,
- podporucznik Sławomir MAREK – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
- podpułkownik Dariusz NAWROCKI –Wyższy Kurs Operacyjno- Strategiczny - Akademia Obrony Narodowej,
- podporucznik Tomasz NOWAKOWSKI - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
- podporucznik Zbigniew ZDUNEK - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

* Osoby, które nie mogły wziąć udziału w uroczystości nominacje i ordery odbiorą w późniejszych terminach

Poleć znajomemu