Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 25 lutego 2010

Ordery dla zapomnianych bohaterów Polski i Węgier

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, w związku z 70. rocznicą wychodźstwa polskiego na Węgrzech oraz z okazji obchodzonego w dniu dzisiejszym w Katowicach Dnia Węgierskiego nadał pośmiertnie ordery bohaterom tamtych czasów. Odznaczenia te są wyrazem wdzięczności wojennemu pokoleniu Węgrów. Szczególnie tym, którzy jesienią 1939 roku otworzyli granicę swojego państwa, domy i serca przed około 120. tysiącami polskich uchodźców z Ojczyzny, zaatakowanej przez Niemców i Sowietów. Uczynili to nie bacząc, że ich kraj wszedł w polityczny sojusz z Niemcami. W tamtych godzinach próby ważniejsze były odwaga i honor, solidarność w niewoli i poczucie braterstwa, wyrosłe na gruncie tysiącletniej przyjaźni naszych narodów: Polski i Węgier.
 

Uroczystość przekazania nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orderów odbyła się z udziałem Prezydenta Republiki Węgierskiej Pana László Sólyoma, podczas uroczystego koncertu „POLACY-WĘGROM” w Akademii Muzycznej w Katowicach.

 

Odznaczeni zostali:

 

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za bezprzykładne bohaterstwo i poświęcenie w ratowaniu polskich uchodźców w czasie II wojny światowej

  • ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

pośmiertnie

Henryk Sławik

 

Henryk Sławik – Polski „Wallenberg”, zapomniany bohater trzech narodów: polskiego, węgierskiego i żydowskiego, Ślązak. W czasie II wojny światowej jako przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie otoczył na Węgrzech opieką i uratował życie prawie 30. tysiącom polskich uchodźców, w tym 5 tysiącom Żydów. W 1944 r. został aresztowany i rozstrzelany w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Jego działalność została opisana m.in. w książce Grzegorza Łubczyka.

 

za wybitne zasługi w organizowaniu pomocy dla polskich uchodźców w czasie II wojny światowej

  • KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

József Antall

 

József Antall senior – nazywany przez polskich uchodźców „Ojczulkiem Polaków”. Węgierski polityk i prawnik. Po 17 września 1939 r. został koordynatorem rządowej opieki nad uchodźcami wojennymi. Blisko współpracował z polskim ruchem oporu, stworzył w Vác ośrodek dla młodzieży żydowskiej z Polski. Współorganizator szkolnictwa polskiego na Węgrzech. W 1944 r. został aresztowany przez Gestapo za pomoc udzielaną Żydom, Polakom, Francuzom, Serbom, Włochom i Rosjanom.

 

Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał, w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz pomocy polskim uchodźcom na Węgrzech w czasie II wojny światowej:

  • KRZYŻ WIELKI ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

Księdzu Kardynałowi László Lékai*

Księdzu Kardynałowi Jusztiniánowi Serédi*

  • KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                                        pośmiertnie

Księdzu Arcybiskupowi Angelo Rotta*

Księdzu Béla Varga*

  • KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

Księdzu Biskupowi Árpádowi Istvánowi Hanauerowi*

 Pułkownikowi Lajosowi Kudarowi*

 

*Ordery zostaną przekazane rodzinom w innym terminie.

 

Poleć znajomemu