Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Polacy za granicą

Elementem wyróżniającym politykę prezydenta Lecha Kaczyńskiego było podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem. Polityka ta wynika z poczucia wspólnoty z rodakami, którzy z różnych powodów opuszczali Polskę lub w wyniku zmiany granicy znaleźli się poza krajem oraz z przekonania, że powinni oni stanowić swoisty kapitał Polski we współczesnym świecie.

 

Dlatego prezydent zaangażował się w umacnianie więzi Ojczyzny z Polakami żyjącymi za granicą. W 2007 roku, otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy Lech Kaczyński uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka, rozpoczynając program konkretnych działań na rzecz integracji społeczności polskiej w świecie i umacniania jej więzi z Polską.

Poleć znajomemu