Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Polityka zagraniczna

Lech Kaczyński i Angela MerkelLech Kaczyński przyczynił się do postrzegania Polski jako lidera regionu wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno tych będących członkami UE, jak i aspirujących do członkostwa. Podczas posiedzeń Rady Europejskiej i szczytów NATO prezydent niejednokrotnie opowiadał się za pełną integracją naszych wschodnich partnerów ze wspólnotą europejską i euroatlantycką. W ramach UE Lech Kaczyński potrafił budować regionalne porozumienia w ważnych dla Polski sprawach. Tak jak choćby w 2006 roku, kiedy Republika Czeska poparła proponowany przez polski rząd projekt tzw. energetycznego NATO, lub na szczycie Sojuszu w Bukareszcie, gdy również Czechy i kraje bałtyckie wsparły starania polskiego prezydenta o przyznanie MAP Ukrainie i Gruzji.


Polityka budowania sojuszy w naszym regionie wykraczała często poza ramy UE i NATO, angażując Ukrainę i kraje Kaukazu – Gruzję i Azerbejdżan w projekty zwiększające bezpieczeństwo polityczne i energetyczne Europy (np. projekt ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk). Skuteczność takiej polityki potwierdziła się w sierpniu 2008 roku, gdy po rosyjskiej agresji na Gruzję prezydent Lech Kaczyński w krótkim czasie skupił wokół siebie liderów czterech państw (Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia) i wraz z nimi udał się z pokojową misją do Tbilisi. Ta interwencja zmobilizowała do działania inne kraje europejskie i przyczyniła się do wstrzymania przez Rosję działań wojennych. Prezydent przewodniczył delegacji, która na nadzwyczajnym szczycie UE poświęconym sytuacji na Kaukazie (1 września 2008 r.) uzyskała wprowadzenie większości polskich postulatów do planu pokojowych działań Unii.

Zdjęcie prezydentów państw grupy wyszehradzkiejPrezydent Lech Kaczyński opowiadał się za intensywnym dialogiem i rozwojem współpracy regionalnej krajów Europy Środkowej. Przykładem zdolności koalicyjnych i realnych możliwości wpływania na kształt dokumentów przyjmowanych przez UE jest Grupa Wyszehradzka, w ramach której Lech Kaczyński spotykał się wielokrotnie z przywódcami Czech, Słowacji i Węgier. Za niezwykle istotną prezydent uznaje też bliską współpracę z Rumunią. Podczas wizyty w Bukareszcie 7 października 2009 r. Lech Kaczyński oraz prezydent Rumunii Traian Băsescu podpisali deklarację o polsko-rumuńskim partnerstwie strategicznym. Kraje zobowiązały się w niej m.in. do promowania wspólnych projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne UE.


Prezydent Lech Kaczyński prowadził aktywną politykę na rzecz integracji krajów Bałkanów z Unią Europejską i NATO. Kilkanaście razy spotykał się z przywódcami państw tego regionu. Uczestniczył też w spotkaniach wielostronnych z udziałem wielu krajów Europy Środkowej i Południowej w Ochrydzie (1 maja 2008 r.) i Nowym Sadzie (19-20 czerwca 2009 r.), a następny taki szczyt, m.in. dzięki temu zaangażowaniu, odbędzie się w 2010 roku w Warszawie.

 

Poleć znajomemu