przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Prezydentura w liczbach

 

 

Ustawy odesłane do Trybunału Konstytucyjnego
2006
-
2007
-
2008
5
2009
12
ogółem
17

  

Ustawy zawetowane przez Prezydenta RP
Lp.
Data weta
Tytuł ustawy
1.
10.08.2006

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

2.
01.05.2008

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

3.
03.07.2008

Ustawa z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych

4.
24.07.2008

Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

5.
24.11.2008

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

6.
27.11.2008

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

7.
27.11.2008

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej

8.
27.11.2208

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

9.
27.11.2008

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

10.
28.11.2008

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

11.
29.11.2008

Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

12.
29.11.2008

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

13.
15.12.2008

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych

14.
29.12.2008

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

15.
12.01.2009

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

16.
09.03.2009

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

17.
17.07.2009

Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

18.
18.09.2009

Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.