Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Słowo wstępne

Lech Kaczyński obejmował najwyższy urząd w państwie z przekonaniem, że Polsce potrzebne są zmiany. Zmiany, które wzmocnią państwo wewnętrznie oraz przygotują je na nowe globalne wyzwania. Jako jeden z pierwszych polskich polityków dostrzegał konieczność formułowania własnej wizji rozwoju i modernizacji Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Czas budowania silnego i sprawnego państwa.


Przyjaznego dla obywateli i liczącego się na arenie międzynarodowej. Tylko takie państwo zagwarantuje wszystkim Polakom solidarny i sprawiedliwy rozwój. Lech Kaczyński jest najbardziej aktywnym polskim prezydentem po 1989 roku. Ilustruje to choćby liczba skierowanych przez niego do Sejmu projektów ustaw. W ciągu czterech lat prezydent zgłosił 43 inicjatywy ustawodawcze. Podpisał przeszło 800 ustaw, a stojąc na straży interesu publicznego i jakości stanowionego prawa, 17 skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a 18 ustaw przekazał do ponownego rozpatrzenia przez parlament (pierwsze weto prezydenckie miało miejsce 10 sierpnia 2006 roku i dotyczyło nowelizacji Kodeksu Cywilnego).

 

 

Zestawienie aktywności legislacyjnej Prezydentów RP w latach 1995-2009
 

A.Kwaśniewski
(I kadencja)
1995-2000

A.Kwaśniewski 
(II kadencja)
2000-2005

Lech Kaczyński
do 8.12.09
Ustawy podpisane
671
1123
840
Ustawy zawetowane
11
24
18
Inicjatywy ustawodawcze
20
24
43
Wnioski do TK
13
12
17

 

Prezydent podkreślał znaczenie dobrej współpracy rządu z głową państwa. Tej kwestii poświęcona była pierwsza Rada Gabinetowa, jaką zwołał niedługo po objęciu urzędu (23 lutego 2006 r.). W ciągu czterech lat prezydentury Lech Kaczyński zwoływał Radę Gabinetową czterokrotnie. Spotkania te dotyczyły najważniejszych dla kraju zagadnień: stanu gospodarki, sytuacji w służbie zdrowia oraz polityki zagranicznej RP.


Prezydent Lech Kaczyński starał się rozwiązywać problemy państwa i społeczeństwa przyjmując również rolę mediatora. Spotykał się i rozmawiał nie tylko z politykami, ale też z przedstawicielami różnych środowisk i grup społecznych, które zwracały się do niego o pomoc.


Prezydent angażował się w rozwiązywanie kwestii trudnych nie tylko dla Polski, ale także ważnych dla społeczności międzynarodowej. Aktywnie zabiegał o silną pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej, potrafił skutecznie budować regionalne koalicje w interesie Polski i całej Europy.
 

Poleć znajomemu