przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Sprawy społeczne

Prezydent z dziećmiPrezydent podkreślał, że rodzice powinni zachować decydujący wpływ na wychowanie dziecka. W istotnych dla kształtowania młodego pokolenia sprawach Lech Kaczyński wysłuchiwał opinii rodziców. W marcu 2009 roku przyjął przedstawicieli akcji „Ratuj Maluchy”, w którą włączyło się kilkadziesiąt tysięcy rodziców, setki nauczycieli, wielu ekspertów edukacyjnych i szereg organizacji społecznych. Kierując się troską o prawidłowy rozwój najmłodszego pokolenia Polaków i wskazując na brak odpowiednich warunków dla reformy, prezydent przeciwstawił się planom obniżenia obowiązku szkolnego do lat 6, decentralizacji oświatowych zadań państwa i jego rezygnacji z ustalania programów nauczania (weto 9 marca 2009 r. do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw).


Prezydent w towarzystwie rektorówPrezydent podkreślał, że wobec boomu edukacyjnego w Polsce, nie można zapominać o jakości nauczania, bo to ona umożliwia wyrównywanie szans dla młodych ludzi. Dlatego też Lech Kaczyński zainicjował serię spotkań „okrągłego stołu” (październik-listopad 2008) do spraw edukacji z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, związków zawodowych i organizacji społecznych. Jedenastego lutego 2008 roku powołana została Rada ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP. Do jej zadań należy analiza stanu i rozwoju edukacji, nauki i badań naukowych, a także przedkładanie propozycji rozwiązań systemowych oraz opracowanie propozycji strategii działań w zakresie rozwoju nauki.

 

Prezydent patronował też rozmaitym projektom poświęconym dzieciom i młodzieży. Wśród nich wymienić można m.in. programy „Mój talent dla Polski” i „Szkoła bez przemocy”, czy zorganizowaną w Pałacu Prezydenckim „Galę przedsiębiorczości”. Kilka razy w roku, np. z okazji Dnia Dziecka czy też Mikołajek, Para Prezydencka zapraszała do siebie najmłodszych obywateli RP. Kancelaria Prezydenta zrealizowała też akcję pomocy humanitarnej dla dzieci palestyńskich ze Strefy Gazy.

 

POPRZEDNIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, NASTĘPNA
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.