przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Sprawy społeczne

Prezydent stojąc na straży Konstytucji uważa, że zasada solidarności społecznej ma nadrzędne miejsce w systemie ochrony zdrowia. Lech Kaczyński sprzeciwiał się wszelkim działaniom mogącym doprowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla najuboższych. Dwudziestego siódmego listopada 2008 roku prezydent zgłosił weto, podtrzymane następnie przez Sejm RP, do ustaw realizujących plan obligatoryjnej komercjalizacji szpitali publicznych. W opinii prezydenta, proponowane reformy osłabiały ochronę zdrowia obywateli i stały w sprzeczności z zasadą równego dostępu do świadczeń medycznych.


Problemy związane z nierównym dostępem do świadczeń zdrowotnych oraz niskimi nakładami na publiczny system ochrony zdrowia były tematem wielokrotnych spotkań prezydenta z przedstawicielami rządu, związków zawodowych, środowisk pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów. W 2006 roku z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego powstał roboczy zespół Polskie Zdrowie 2010, który przy wsparciu ponad 90 wybitnych ekspertów przygotował założenia naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Założenia te w istotnej mierze realizował minister zdrowia prof. Zbigniew Religa. Prezydent podkreślał, że rzeczywistym kosztem dla społeczeństwa nie są wydatki ponoszone na opiekę medyczną, lecz zły stan zdrowia obywateli wynikający właśnie z niewystarczających nakładów. Dlatego sprzyjał podnoszeniu poziomu finansowania służby zdrowia.


Lech Kaczyński opowiadał się za udziałem w debacie zdrowotnej jak najszerszych kręgów społecznych. Dziesiątego stycznia 2008 roku, podczas spotkania z przedstawicielami klubów parlamentarnych, zaproponował zorganizowanie „okrągłego stołu” w sprawach zdrowotnych. Cztery dni później Lech Kaczyński zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Dwudziestego dziewiątego lipca 2008 roku, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami organizacji związkowych oraz samorządów zawodowych uczestniczących w pracach sejmowej Komisji Zdrowia nad pakietem ustaw zdrowotnych, Lech Kaczyński ostrzegł przed nadmiernym wpływem mechanizmów wolnego rynku na służbę zdrowia.


Kancelaria Prezydenta RP organizowała też konferencje poświęcone kwestiom zdrowia, m.in.: ochronie zdrowia psychicznego (październik 2007), walce z chorobami nowotworowymi (luty 2009), ochronie zdrowia dzieci (czerwiec 2009), czy też tematyce uzależnień od zakupów, Internetu, hazardu, kredytów (grudzień 2009).


Prezydent Lech Kaczyński przywiązywał dużą wagę również do problemów osób niepełnosprawnych. Podkreślał, że tej grupie obywateli trzeba ułatwić dostęp do edukacji i pracy, umożliwić swobodny udział w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego prezydent sprzeciwiał się likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 roku, wraz z Centrum Wolontariatu, Kancelaria Prezydenta RP prowadziła ogólnopolską akcję „Razem dla naszego miasta”, w trosce o zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych. W uznaniu zaangażowania na rzecz tej grupy społecznej, 18 września 2006 roku prezydent został nagrodzony przez Światowy Komitet ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytut Franklina i Eleonory Rooseveltów.

 

POPRZEDNIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, NASTĘPNA
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.