przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Sprawy społeczne

Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że aktywna walka z bezrobociem jest jednym z najważniejszych obowiązków państwa. Najważniejszym sposobem ograniczania bezrobocia jest rozwój gospodarczy. Zdaniem prezydenta, prowadząc prorozwojową politykę ekonomiczną należy jednocześnie uporządkować zasady stosunków pracy, które winny być przestrzegane przez pracodawców. Ważne jest też ograniczanie samozatrudnienia jako sposobu omijania przepisów prawa pracy oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych. Zarówno w swoim programie wyborczym, jak i wystąpieniu sejmowym, otwierającym prezydenturę, Lech Kaczyński podkreślał ideę umowy społecznej - dokumentu negocjowanego przez partnerów społecznych i rząd, zawierającego kompromisowe rozwiązania w istotnych dla kraju sprawach społecznych i gospodarczych.


Potrzeba zawarcia kompromisu między rządem a pracodawcami i pracownikami nasiliła się w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego. Prezydent spotykał się zarówno ze związkowcami, jak i pracodawcami. Z jego inicjatywy, w Pałacu Prezydenckim odbyły się dwa szczyty społeczne (luty-marzec 2009). Lech Kaczyński, rozumiejąc, że w sytuacji kryzysu niezbędne jest nadzwyczajne wsparcie dla przedsiębiorstw zapewniających byt polskich rodzin, był zwolennikiem czasowych rozwiązań uelastyczniających rynek pracy. Podkreślał jednak, że przyjmowane rozwiązania nie mogą trwale pogorszyć zasad stosunku pracy i ich działanie winno być ograniczone jedynie do przedsiębiorstw znajdujących się trudnej sytuacji. W tych kwestiach prezydent wypowiadał się również na arenie międzynarodowej, występując podczas Szczytu Globalnego zorganizowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (14-15 czerwca 2009 r., Genewa).


Lech Kaczyński uważa, że rozwój Polski nie polega tylko na wspieraniu największych metropolii, ale musi uwzględniać także interesy wsi i małych miast. Obszary wiejskie oraz rolnictwo powinny otrzymywać istotne wsparcie w ramach solidaryzmu społecznego. Trzydziestego maja 2007 roku prezydent podpisał ustawę o akcyzie na biopaliwa, zakładającą przyznanie rolnikom 176 zł dopłat do hektara rzepaku.


Prezydent starał się być moderatorem debaty publicznej nad stanem polskiej wsi i rolnictwa oraz współtwórcą ponadpartyjnych strategicznych rozwiązań na przyszłe lata. W kwietniu 2009 roku Lech Kaczyński powołał Radę ds. Wsi i Rolnictwa złożoną z wybitnych przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W ciągu kilku miesięcy Rada odbyła siedem roboczych spotkań, podczas których zostały ustalone główne kierunki działania oraz zasady współpracy Rady z instytucjami i organizacjami kluczowymi dla rolnictwa, wsi i rolników. Ważną inicjatywą Prezydenta RP, realizowaną pod auspicjami Rady ds. Wsi i Rolnictwa, był zorganizowany w maju 2009 roku w Pałacu Prezydenckim „szczyt rolniczy”, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządów, związków zawodowych i branżowych oraz organizacji reprezentujących interesy polskiej wsi.


Prezydent zabiegał o korzystne dla polskiego rolnictwa zapisy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Podkreślał jednak, że choć polityka rolna jest jednym z fundamentów UE, to Polakom, poza programami unijnymi, potrzebny jest też Narodowy Program Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

POPRZEDNIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, NASTĘPNA
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.