Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

TVP 1: Pani Minister, Prezydent był na miejscu akcji wczoraj i wtedy na pytanie dziennikarzy, czy ogłosi żałobę narodową, powiedział: „jeszcze nie”. Dlaczego jeszcze nie wczoraj?

Elżbieta Jakubiak: Od dwóch dni trwały próby udzielania pomocy i ratowania tych, którzy są pod ziemią. Żałoba narodowa jest ogłaszana wtedy, kiedy wiemy, kogo ona dotyczy. Mieliśmy nadzieję, zresztą pewnie tak jak cała Polska, że uda się wydobyć stamtąd ludzi żywych. Żałoba byłaby czymś przekreślającym tą nadzieję.

...to nie był czas?

…to nie był czas.

...a dzisiaj, kiedy wiemy, że nie udało się nikogo uratować, że nie uda się nikogo z tej katastrofy uratować...

…dzisiaj Prezydent ogłosi żałobę narodową. W tej chwili czekamy na zakończenie akcji ratunkowej. Wiemy jednak, że i ratownicy, i ciała górników są jeszcze 1030 metrów pod ziemią. Czekamy na formalne zakończenie akcji. Powiadomi o tym wojewoda śląski. Wtedy Prezydent wyda akt prawny, który nazywa się rozporządzeniem Prezydenta i to będzie formalne ogłoszenie żałoby narodowej. Natomiast my oczywiście wiemy, że cała Polska jest w tej żałobie od dwóch dni. Przez cały czas odbieramy również informacje, że na przykład wydarzenia kulturalne poprzedzane są minutą ciszy. My ogłosimy tylko formalny akt. Nigdy nie trzeba było specjalnie wzywać Polaków do tego, żeby powściągnęli pewne zachowania. Wszyscy wiedzą jak się mają zachowywać. Ale formalnie jest to akt, który nakazuje obniżenie flagi do połowy masztu na wszystkich urzędach administracji publicznej. Mówi się także o odwołaniu imprez, ale oczywiście to są kompetencje władz lokalnych, o odwołaniu imprez masowych, o odwołaniu imprez o charakterze rozrywkowym, o zachowaniu pewnej powagi.

Zobowiązuje do odpowiedniego zachowania. Jeśli chodzi o te imprezy rozrywkowe organizowane w całym kraju, to te imprezy odwołują władze samorządowe.

Odwołują władze samorządowe lub organizatorzy.

Ale często nie muszą nawet odwoływać tych imprez oficjalnie, dlatego że organizatorzy zazwyczaj, czując powagę sytuacji, sami przesuwają takie imprezy na inny termin.

Przechodziliśmy w Polsce już wiele takich tragedii, kiedy rzeczywiście władze nie musiały wzywać do zachowania się w sposób poważny i należyty.

Ostatnio taka sytuacja także wydarzyła się na Śląsku, przypomnijmy, kiedy też Prezydent ogłosił żałobę narodową. Przy okazji takiego formalnego, jak Pani powiedziała, ogłoszenia żałoby narodowej, którą może ogłosić tylko i wyłącznie Prezydent, ogłasza się również czas trwania takiej żałoby, czy wiemy coś na ten temat, jaka będzie decyzja Prezydenta w tej sytuacji, czy jeszcze nie wiadomo?

Kancelaria jest przygotowana od dwóch dni do tego, aby taki akt prawny wydać – w nim określa się także termin żałoby. Prezydent ogłosi 3-dniową żałobę i zrobi to na pewno to dzisiaj.

Ze względu na to, że nastrój żałobny jest od dwóch dni. Proszę powiedzieć, w Polsce trwa kampania wyborcza. Czy żałoba narodowa ogłoszona przez Prezydenta ma wpływ na kampanię, czy wyjmuje te dni z kampanii, czy przesuwa się kampanię wyborczą, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego także?

Politycy, którzy biorą udział w kampanii wyborczej są ludźmi odpowiedzialnymi. Prezydent apelował wczoraj o ograniczenie kampanii do minimum, czyli do kampanii wyłącznie informacyjnej. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli na kogo głosować, ale żeby ta kampania nie miała charakteru wzajemnej wrogości - do tego wzywał Prezydent. Formalnie ogłoszenie żałoby narodowej nie ma wpływu na przebieg kampanii wyborczej. Ale mam nadzieję, że wszyscy dołożą starań, żeby uszanować nastrój powagi i smutku.

Elżbieta Jakubiak, szef gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Dziękujemy bardzo.
Poleć znajomemu