Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czekamy na inwestorów
Najważniejszym celem wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Stanach Zjednoczonych jest zacieśnienie kontaktów i dalszych wzajemnych relacji w stosunkach polsko-amerykańskich. To oczywiste, że nasze relacje z Ameryką są wyjątkowe ze względu na fakt, że to światowe mocarstwo, które jest strategicznym partnerem naszego kraju. Dlaczego nie jest to tylko kurtuazyjna wizyta, a podróż mająca rzeczywisty wymiar polityczny? Podczas takich spotkań obie strony mogą zwrócić uwagę na to, co jest dla nich istotne, tak jak dla nas istotne jest bezpieczeństwo energetyczne, i ten temat będzie bardzo ważnym elementem rozmów. Drugi cel to promocja naszego kraju. Pokazywanie, że Polska to stabilny kraj, o świetnym tempie rozwoju. Amerykańscy inwestorzy odgrywają tu ogromną rolę. Wierzymy, że tych inwestycji może być jeszcze więcej. Polska dzisiaj potrzebuje dobrej woli i przychylnego, rzetelnego spojrzenia ze strony wielkich instytucji finansowych, banków. Ich potencjalne inwestycje to nowe miejsca pracy, jeszcze szybszy rozwój gospodarki. Wierzę, że kolejne już w ciągu kilku tygodni spotkanie obu prezydentów będzie temu służyć.
Poleć znajomemu