Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Jakub Porada: Dzień dobry Panie Ministrze, witam.

Maciej Łopiński: Dzień dobry, kłaniam się. Rozumiem, że nie będzie Pan ze mną rozmawiał na temat tego co się dzieje w MSZ, bo jestem tutaj niewłaściwą osobą, natomiast możemy porozmawiać o nowelizacji.

Chciałem zapytać, dlaczego tego problemu nie uwzględniono w pierwszej nowelizacji, tylko dopiero teraz trzeba to robić?

Generalnie rzecz biorąc, ta nowelizacja dotyczy niewielkiego kręgu osób, natomiast pewnie można to było uwzględnić przy pierwszej nowelizacji, ale wielokrotnie się zdarza, że ustawy są nowelizowane w parlamencie. Nie widziałbym w tym nic nadzwyczajnego.

Czy dostrzegli państwo teraz jakieś zagrożenie, czy inne...?

Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że obecnie zasięg lustracji dotyczy znacznie szerszego kręgu osób, niż przy poprzedniej ustawie. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie możliwości skutecznego realizowania przez funkcjonariuszy służb specjalnych ich zadań – tych zadań ustawowych. A to wykonywanie mogłoby być ograniczone lub utrudnione, gdyby z jednej strony nie wprowadzono mechanizmu polegającego na nieujawnianiu przed osobami trzecimi związków ze służbami specjalnymi funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego – bo tych czterech instytucji dotyczy ta nowelizacja – którzy albo wykonywali, albo obecnie wykonują, albo zostali wyznaczeni do wykonywania czynności operacyjnych, rozpoznawczych poza granicami państwa, a są zobowiązani w świetle ustawy do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, żeby to też było jasne – ta nowelizacja zapewnia mechanizm informowania Prezesa Rady Ministrów, ministra koordynatora ds. służb specjalnych i także Prezesa IPN. Wyposaża ich w pełną wiedzę na temat pracy, służby konkretnego funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa w tych latach, które są objęte ustawą lustracyjną, to znaczy w okresie 1944-1990.

Panie Ministrze, czy były jakieś informacje ze strony służb specjalnych, czy Pan to może potwierdzić?

Nie, niczego takiego nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam tej kwestii. Ważne, że ustawa trafiła do Sejmu i mam nadzieję, że parlament w nieodległym czasie się nią zajmie.

Do 15 kwietnia czas został, nie jest pewne, czy Sejm zdoła znowelizować ustawę zanim terminy nie zostaną przekroczone?

Mam nadzieję, że zdoła.

10 dni.

Mam nadzieję, że zdoła. Rozumiem, że dla parlamentu to też jest istotna kwestia, także nie spodziewam się tutaj jakiś problemów.

Ale jeśli nie, Panie Ministrze, to co wtedy?

Ja nie będę komentował faktów, które zapewne się nie zdarzą.

Dziękuję bardzo.
Poleć znajomemu