Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 czerwca 2008

Wizyta Pani Prezydentowej w Republice Azerbejdżanu

  |  

W dn. 9-12 czerwca 2008 r. Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska złożyła wizytę w Republice Azerbejdżanu, dokąd udała się na zaproszenie przewodniczącej Fundacji im. Hejdara Alijewa Pani Mehriban Alijewej, by wziąć udział w międzynarodowym forum „Expanding the Role of Women in Cross-Cultural Dialogue” w Baku.

W forum obok Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej wzięły udział m.in. Małżonka Prezydenta Republiki Łotewskiej Lilita Zatlere, Małżonka Prezydenta RPA Zanele Mbeki oraz Małżonka Prezydenta Angoli Ana Paula Dos Santos.

10 czerwca br. Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska uczestniczyła w otwarciu sesji forum i zwróciła się do zebranych:

"Szanowna Pani Prezydentowo, Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę reprezentować Polskę na tym ważnym forum. Dialog międzykulturowy, który jest otwartą i naznaczoną szacunkiem wymianą poglądów między ludźmi należącymi do różnych kultur, prowadzi do lepszego zrozumienia świata.

W Polsce dialog międzykulturowy ma swoją długą historię. Rzeczypospolita od stuleci była krajem, w którym osiedlali się i znajdowali warunki dla rozwoju swojej kultury przedstawiciele różnych religii i narodowości. Przed II wojną światową mniejszości narodowe stanowiły ponad 30% naszego społeczeństwa. Taki stan rzeczy był konsekwencją nie tylko przyczyn ekonomicznych, ale i poszanowania odmienności narodowej i religijnej.

Dzisiaj, w warunkach postępującej globalizacji Polska stara się nawiązywać do swoich najlepszych tradycji tolerancji i dialogu międzykulturowego. Mniejszości narodowe mają zapewniony rozwinięty system ochrony swoich praw i mogą się swobodnie rozwijać, zachowując własne tradycje, tożsamość, a także wyznawaną religię. Polska aktywnie uczestniczy również w ustanowionej na 2008 rok przez Parlament Europejski i Radę Europy inicjatywie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Istotna dla zrozumienia Polskiej historii jest tradycyjnie silna pozycja kobiet w społeczeństwie. Można to przypisać m.in. sytuacji kraju w XIX wieku, kiedy po wielkich powstaniach, w wyniku których mężczyźni ginęli bądź byli więzieni, na kobietach spoczywał obowiązek przejęcia odpowiedzialności za rodzinę i sprawy publiczne.

Chciałabym również podkreślić, że pod względem włączania kobiet w krąg szeroko rozumianej sfery publicznej zarówno Polska, jak i Azerbejdżan mogą poszczycić się dobrymi tradycjami. Azerbejdżan był pierwszym krajem regionu, który przyznał kobietom prawa wyborcze. W polskim społeczeństwie, ze względu na wydarzenia historyczne i tradycje kulturowe, kobiety zawsze zajmowały ważną pozycję. Obecnie mój kraj może się pochwalić wysokim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet oraz bardzo dużym odsetkiem kobiet wśród przedsiębiorców.

Systematycznie zwiększa się zaangażowanie kobiet w różne formy działalności publicznej i zawodowej.

Sama włączyłam się bez wahania w wielką kampanię na rzecz takich zmian w ustawodawstwie i stosunku pracodawców do zatrudnianych kobiet, które pozwolą kobietom-matkom w harmonijny sposób godzić macierzyństwo z pracą zawodową.

Dialogu trzeba się uczyć, trzeba zostać do niego przygotowanym, wychowanym. W realizacji tej misji kobieta odgrywa trudną do przecenienia rolę. Podobnie jak przez całe wieki, także współcześnie to ona przede wszystkim troszczy się o ognisko domowe i wychowanie dzieci,. Dlatego zdecydowanie pozytywnie należy oceniać fakt uznania pracy domowej – niegdyś uważanej za „nieproduktywną” lub wypełniającą „czas wolny” – za swoistą wartość. Jest to przecież niezwykle ważna praca, nie tylko „podtrzymująca” egzystencję rodziny w sensie materialnym, lecz mająca także wymiar duchowy, kulturowy. To kształtowanie charakterów i postaw przyszłych pełnoprawnych członków społeczeństwa.

Fakt, że dzisiaj w wielu krajach świata w wypełnianiu obowiązków domowych coraz częściej i coraz aktywniej uczestniczą mężczyźni, stanowi naturalną konsekwencję wzrostu udziału kobiet w życiu publicznym i jest wyrazem rosnącego równouprawnienia płci.

Nie możemy nie wspomnieć w tym miejscu również o tym, jak istotne, obok powszechnej dostępności i wysokiego poziomu edukacji, jest ochrona rodziny jako instytucji społecznej. To w niej kształtuje się poczucie odpowiedzialności każdego z nas i zdolność do prowadzenia dialogu. Wiele mówi się dzisiaj o kryzysie rodziny. Skupieni na karierze zawodowej rodzice często poświęcają mniej uwagi swoim dzieciom, a rodzina niekiedy przestaje być wspólnotą.. Poważnym problemem bywa przemoc w rodzinie. A przecież to właśnie rodzina powinna być prawdziwą szkołą cierpliwości, wyrozumiałości i tolerancji.

Uważam, że wykorzystanie talentów i potencjału kobiet w polityce, nauce, mediach i biznesie z pewnością zwiększa szanse powodzenia dialogu międzykulturowego W epoce postępującej globalizacji dialog międzykulturowy ma pierwszorzędne znaczenie. Zapobiega wszelkim nieporozumieniom, konfliktom, czy agresji.

Niestety, w wielu częściach świata kobiety są wciąż jeszcze ofiarami uprzedmiotowienia, wykluczenia, przemocy i szykan. Przeciwstawianie się tym negatywnym zjawiskom wymaga naszego solidarnego działania. Takie współdziałanie oznacza konieczność przezwyciężania istniejących stereotypów i uprzedzeń. Jestem jednak przekonana, że wartości uniwersalne łączą nawet odległe od siebie kraje i kultury, w sposób o wiele silniejszy, niż może nam się to wydawać.

To właśnie dzięki dialogowi międzykulturowemu prowadzony przez przedstawicieli różnych kultur można w twórczy sposób przyczyniać się do rozwiązywania nurtujących nas globalnych problemów.

Dziękuję za uwagę."

Następnie Pani Maria Kaczyńska wraz z pozostałymi Pierwszymi Damami uczestniczącymi w forum została podjęta lunchem przez Małżonkę Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Panią Mehriban Alijewą.

W godzinach popołudniowych Pani Prezydentowa Kaczyńska złożyła wizytę w siedzibie Bakińskiego Uniwersytetu Słowiańskiego, gdzie spotkała się z Rektorem prof. Kamalem Abdullayevem oraz studentami języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej Bakińskiego Uniwersytetu Słowiańskiego. Na pamiątkę wizyty Pani Maria Kaczyńska podarowała uczelni sprzęt DVD.

Wieczorem Pani Maria Kaczyńska wzięła udział w uroczystej kolacji wydanej przez Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Ilhama Alijewa na cześć Pierwszych Dam uczestniczących w forum, która odbyła się w letniej rezydencji Prezydenta RA.

11 czerwca 2008 r. Pani Prezydentowa wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Gosławskiemu – wybitnemu polskiemu architektowi oraz budowniczemu i zwróciła się do zebranych słowami:

"Witam Państwa serdecznie,

Jest mi bardzo miło i czuję się zaszczycona, że mogę odsłonić tablicę pamiątkową ku czci Józefa Gosławskiego – wybitnego polskiego architekta, budowniczego obdarzonego niezwykłą wyobraźnią i talentem. W latach 1892-1900 inżynier Józef Gosławski pełnił funkcję architekta miejskiego w Baku. To właśnie dzięki niemu powstały piękne secesyjne kamienicei architektura miasta nabrała własnego stylu i wyrazu. Wśród jego budowlanych dzieł wyróżniają się: pałac barona naftowego Tagijewa oraz budynek Bakińskiej Rady Miejskiej.

Bardzo się cieszę, że dzieła zarówno Gosławskiego, jak i innych polskich architektów, są dziś zabytkami architektury i znajdują się pod ochroną rządu Republiki Azerbejdżanu. Szczególne podziękowania składam na ręce pana prezydenta Ilhama Alijewa i jego małżonki, pani Mehriban Alijewej, za ogromny wkład w odnowę tych budynków oraz za ufundowanie tablicy upamiętniającej dokonania inżyniera Gosławskiego.

Jestem przekonana, że historyczny wkład Polaków w rozwój Azerbejdżanu podkreśla przyjazne relacje, jakie łączyły nasze narody

Z satysfakcją pragnę podkreślić, że także obecne stosunki pomiędzy naszymi państwami są bliskie, przyjazne i pełne twórczych idei.

Dziękuję za uwagę."

W godzinach popołudniowych Pani Maria Kaczyńska uczestniczyła w sesji końcowej międzynarodowego forum „Expanding the Role of Women in Cross-Cultural Dialogue”, podczas której nastąpiło przyjęcie deklaracji.

Wieczorem Pani Maria Kaczyńska wysłuchała koncertu „Dialogue of Civilization” w Baku Green Teatre.

Poleć znajomemu