przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 12 kwietnia 2010

List prezydenta do harcerzy

Jeden z ostatnich listów podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego skierowany był do harcerzy uczestniczących w uroczystości nadania Wielkopolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej imienia harcmistrza Floriana Marciniaka. List został odczytany w Poznaniu, w sobotę 10 kwietnia, w dniu katastrofy prezydenckiego samolotu. Już trzeci dzień polscy harcerze solidarnie pełnią służbę przed Pałacem Prezydenckim, dając wyraz swojej dojrzałości i poświęcenia, swojej trosce o ojczyznę. Ostatnie przesłanie Prezydenta, Protektora Harcerstwa Polskiego, znalazło dzisiaj odzwierciedlenie w pięknej i szlachetnej postawie harcerek i harcerzy. Publikujemy treść listu:

 

Warszawa, 10 kwietnia 2010 roku

 

 

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości
przyznania imienia harcmistrza Floriana Marciniaka
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej


Panie Komendancie,
Harcerki i Harcerze,
Drodzy Młodzi Przyjaciele,
Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników uroczystości przyznania imienia harcmistrza Floriana Marciniaka Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dzisiejsza uroczystość jest ważnym, historycznym wydarzeniem dla Wielkopolskiej Chorągwii dla całego Związku. W symboliczny sposób potwierdzają dzisiaj Państwo swoje przywiązanie do tradycji ruchu niepodległościowego oraz wartości takich jak miłość ojczyzny, odwaga w służbie dla niej i pojmowane w perspektywie nauki chrześcijańskiej poświęcenie dla innych.

 

Florian Marciniak, bohater ruchu oporu podczas okupacji hitlerowskiej, był przed wybuchem II wojny światowej najmłodszym harcmistrzem w Polsce. W 1939 roku 24-letni wówczas harcmistrz Marciniak został pierwszym naczelnikiem „Szarych Szeregów”, którymi kierował do chwili aresztowania w maju 1943 roku. Niecały rok później został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Po aresztowaniu zdołał jeszcze przekazać swoim współpracownikom zalecenie: Czuwajcie. Do końca pojmował swoją działalność w harcerstwie jako służbę Rzeczypospolitej, służbę pełnioną solidarnie, wraz z innymi, bez względu na cenę. W skrajnych warunkach wojny, w trudnej i niebezpiecznej walce z okupantem umiał dostrzec szansę na wychowanie młodych pokoleń. I ta zasada, zasada „wychowania przez walkę”, stała się jednym z ideowych fundamentów podziemnego harcerstwa.

Naczelnik „Szarych Szeregów” Florian Marciniak nie doczekał wolnej Polski. My współcześni, po półwieczu komunizmu od 20 lat żyjący w na powrót suwerennej Rzeczypospolitej, mamy obowiązek pamiętać. Pamiętać o tych wszystkich odważnych ludziach, którzy dla niepodległości ojczyzny gotowi byli na najwyższe poświęcenie. Niech obecna uroczystość będzie wyrazem naszego przywiązania do narodowej i państwowej niepodległości, która od wieków jest jedną z najwyżej cenionych przez nas Polaków wartości. Przyjmując postać Floriana Marciniaka za patrona Wielkopolskiej Chorągwi, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jednoznacznie wskazuje, jakie postawy i wartości pragnie stawiać za wzór swoim harcerzom i harcerkom.

 

W ostatnich miesiącach i dniach obchodziliśmy wiele doniosłych rocznic, przypominających walkę i martyrologię naszego narodu podczas II wojny światowej. Przywołujemy biografie młodych ludzi, którym w brutalny sposób – podczas egzekucji, za drutami obozów, na zsyłkach – przerwano życie. Odebrano prawo do rozwoju, miłości, pracy. Z tej perspektywy nie sposób przecenić dobra, jakim jest możliwość życia w pokoju. Młodzi Polacy mogą dzisiaj dorastać i podejmować odpowiedzialność za siebie, bliskich i za swój kraj w warunkach wolności i suwerenności. Jednak biografie postaci takich jak harcmistrz Florian Marciniak powinny pozostać ważnym przesłaniem także dla współczesnej polskiej młodzieży. Przykład tamtych bohaterów uczy bowiem dostrzegać i szanować sprawy, które przerastają indywidualne korzyści.

 

Uczy służyć wartościom wykraczającym poza granicę własnych potrzeb i interesów. Gotowość do poświęcenia, przywiązanie do wolności i miłość ojczyzny – to postawy, które są niezbędne do rozwoju państwa również dzisiaj, w warunkach bezpieczeństwa i pokoju. Bez nich polskie społeczeństwo nie mogłoby być prawdziwą wspólnotą, spojoną więzami solidarności i zaufania.

 

Jako protektor Harcerstwa Polskiego pragnę wyrazić uznanie dla kierownictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej za przekazywanie młodym Polakom najlepszych wzorców osobowych, wzorców postępowania i zachowania. Życzę Państwu, aby trud wychowawczy, jaki podejmują Państwo na co dzień w drużynach i hufcach, przynosił trwałe, wspaniałe rezultaty. Harcerkom i harcerzom Wielkopolskiej Chorągwi życzę, aby ten uroczysty dzień stał się dla Was inspiracją do podejmowania nowych wyzwań i działań, a imię patrona Floriana Marciniaka było dla Was zobowiązaniem, ale przede wszystkim powodem do dumy. Czuwaj!


 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.