Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 września 2008

Wrzesień 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich - podpisana dnia 11 września 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej - podpisana dnia 11 września 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 11 września 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej - podpisana dnia 11 września 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw - podpisana dnia 11 września 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - podpisana dnia 11 września 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” – podpisana 26 września 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 26 września 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – podpisana 30 września 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – podpisana 30 września 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób – podpisana 30 września 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw – podpisana 30 września 2008 r.
Poleć znajomemu