Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 28 sierpnia 2008

Sierpień 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - podpisana dnia 1 sierpnia 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 1 sierpnia 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19 sierpnia 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. - podpisana dnia 19 sierpnia 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.- podpisana dnia 19 sierpnia 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw .- podpisana dnia 19 sierpnia 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 r. - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o lasach - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 sierpnia 2008 r.
Poleć znajomemu