Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 31 lipca 2008

Lipiec 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r. ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. - podpisana dnia 11 lipca 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - podpisana dnia 11 lipca 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - podpisana dnia 11 lipca 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. - podpisana 15 lipca 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. - podpisana 15 lipca 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana 15 lipca 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym - podpisana 15 lipca 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich - podpisana 15 lipca 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawę o izbach rolniczych - podpisana dnia 21 lipca 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - podpisana dnia 22 lipca 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. uchylającą ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego - podpisana dnia 22 lipca 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. - podpisana dnia 22 lipca 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. - podpisana dnia 22 lipca 2008 r.
 14. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych - podpisana dnia 22 lipca 2008 r.
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach - podpisana dnia 25 lipca 2008 r.
 16. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 lipca 2008 r.
 17. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości - podpisana dnia 28 lipca 2008 r.
 18. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym - podpisana dnia 28 lipca 2008 r.
 19. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 lipca 2008 r.
 20. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992r. - podpisana dnia 28 lipca 2008 r.
 21. Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane - podpisana dnia 30 lipca 2008 r.
 22. Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. - podpisana dnia 30 lipca 2008 r.
 23. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - podpisana 31 lipca 2008 r.
 24. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 31 lipca 2008 r.
 25. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina - podpisana 31 lipca 2008 r.
 26. Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. - podpisana 31 lipca 2008 r.
Poleć znajomemu