Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 czerwca 2008

Czerwiec 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. – o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 18 czerwca 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - podpisana dnia 18 czerwca 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. - o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - podpisana dnia 18 czerwca 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu - podpisana dnia 18 czerwca 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.- podpisana dnia 18 czerwca 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska - podpisana dnia 19 czerwca 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. - o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - Prawo ochrony środowiska - podpisana dnia 19 czerwca 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. - o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych - podpisana dnia 19 czerwca 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny - podpisana dnia 26 czerwca 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - podpisana dnia 26 czerwca 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. - podpisana dnia 27 czerwca 2008 r.
Poleć znajomemu