Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 30 maja 2008

Maj 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 maja 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - podpisana 6 maja 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 maja 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych - podpisana 6 maja 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek - podpisana 6 maja 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - podpisana dnia 9 maja 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe – podpisana 16 maja 2007 r.
 8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – podpisana 16 maja 2007 r.
 9. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podpisana 16 maja 2007 r.
 10. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. – podpisana 16 maja 2007 r.
 11. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniającą ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw – podpisana 16 maja 2007 r.
 12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. - pospisana 20 maja 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze - podpisana 21 maja 2008 r.
 14. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych - podpisana 21 maja 2008 r.
 15. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 21 maja 2008 r.
 16. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 17. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze - podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 18. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 19. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 20. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie - podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 21. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.- podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 22. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. .- podpisana dnia 29 maja 2008 r.
 23. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - podpisana dnia 30 maja 2008 r.
Poleć znajomemu