Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 marca 2008

Marzec 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich - podpisana dnia 3 marca 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -podpisana dnia 3 marca 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich - podpisana dnia 3 marca 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej - podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym - podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej - podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. - podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.- podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego - podpisana dnia 11 marca 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o lekarzu sądowym. - podpisana dnia 14 marca 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" - podpisana dnia 19 marca 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych - podpisana dnia 19 marca 2008 r.
 14. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej - podpisana dnia 21 marca 2008 r.
 15. Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - podpisana dnia 21 marca 2008 r.
Poleć znajomemu