Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 30 stycznia 2008

Styczeń 2008 r.

  1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. - o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008 - 2013 zgodnie z Umową o partnestwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r. - podpisana dnia 3 stycznia 2008 r.
  2. Ustawa z dnia 20 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - podpisana dnia 11 stycznia 2008 r.
  3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. - o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - podpisana dnia 17 stycznia 2008 r.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. - podpisana dnia 30 stycznia 2008 r.
Poleć znajomemu