Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 31 października 2007

Październik 2007 r.

 1. Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emertyturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 3. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 6. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 7. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 10. Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 11. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 12. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 13. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego - podpisana dnia 4 października 2007 r.
 14. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 - podpisana dnia 5 października 2007 r.
 15. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - podpisana dnia 5 października 2007 r.
 16. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych - podpisana dnia 5 października 2007 r.
 17. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - podpisana dnia 5 października 2007 r.
 18. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 5 października 2007 r.
 19. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. - o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - podpisana dnia 9 października 2007 r.
Poleć znajomemu