Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 30 września 2007

Wrzesień 2007 r.

 1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana dnia 7 września 2007 r.
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 7 września 2007 r.
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej- podpisana dnia 7 września 2007 r.
 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. - o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - podpisana dnia 12 września 2007 r.
 5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 12 września 2007 r.
 6. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. - o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym - podpisana dnia 12 września 2007 r.
 7. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. - o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych - podpisana dnia 12 września 2007 r.
 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy - Kodeks pracy - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 11. Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. - o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. - o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o rencie socjalnej - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 14 września 2007 r.
 17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 18. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 19. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finanłowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 -podpisana dnia 19 września 2007 r.
 20. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 22. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 23. Ustawa z dnia 7 września o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 24. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 25. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - podpisana dnia 19 września 2007 r.
 26. Ustawa o Karcie Polaka - podpisana 22 września 2007 r.
 27. Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - podpisana dnia 27 września 2007 r.
Poleć znajomemu