Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 30 listopada 2006

Listopad 2006 r.

 

 1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana dnia 6 listopada 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 5. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 6. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 7. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r. oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów - podpisana dnia 9 listopada 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - podpisana dnia 13 listopada 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - podpisana dnia 13 listopada 2006 r.
 15. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych - podpisana dnia 13 listopada 2006 r.
 16. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 13 listopada 2006 r.
 17. Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - podpisana dnia 24 listopada 2006 r.
 18. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy - podpisana dnia 24 listopada 2006 r.
 19. Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. - podpisana dnia 24 listopada 2006 r.
 20. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana dnia 24 listopada 2006 r.
 21. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 24 listopada 2006 r.
 22. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 24 listopada 2006 r.
 23. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych - podpisana dnia 27 listopada 2006 r.
 24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 27 listopada 2006 r.
 25. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - podpisana dnia 29 listopada 2006 r.
 26. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - podpisana dnia 29 listopada 2006 r.
 27. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - podpisana dnia 29 listopada 2006 r.
 28. 28. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana dnia 4 grudnia 2006 r.

   

 

Poleć znajomemu