Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 31 października 2006

Październik 2006 r.

 

 1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - podpisana dnia 2 października 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - podpisana dnia 6 października 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - podpisana dnia 9 paździenika 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana dnia 12 października 2006 r.
 5. Ustawa z dnia z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – podpisana dnia 12 października 2006 r.
 6. Ustawa z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – podpisana dnia 12 października 2006 r.
 7. Ustawa z dnia z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym – podpisana dnia 12 października 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej - podpisana dnia 16 października 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców - podpisana dnia 16 października 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. - podpisana dnia 17 października 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19 października 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach - podpisana dnia 19 października 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe - podpisana dnia 19 października 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych - podpisana dnia 24 października 2006 r.
 15. Ustawa z 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim - podpisana dnia 30 października 2006 r.
 16. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji - podpisana dnia 27 października 2006 r.

 

Poleć znajomemu