Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 31 sierpnia 2006

Sierpień 2006 r.

 

 1. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw – podpisana dnia 1 sierpnia 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana dnia 1 sierpnia 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 5. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 6. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 7. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach - podpisana dnia 2 sierpnia 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń - podpisana dnia 10 sierpnia 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych - podpisana dnia 10 sierpnia 2006 r.
 15. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej - podpisana dnia 10 sierpnia 2006 r.
 16. Ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - podpisane dnia 10 sierpnia 2006 r.
 17. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 10 sierpnia 2006 r.
 18. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw - podpisana dnia 10 sierpnia 2006 r.
 19. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym - podpisana dnia 10 sierpnia 2006 r.
 20. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - podpisana dnia 19 sierpnia 2006 r.
 21. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - podpisana dnia 22 sierpnia 2006 r.
 22. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - podpisana dnia 25 sierpnia 2006 r.
 23. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne - podpisana dnia 25 sierpnia 2006 r.
 24. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 25 sierpnia 2006 r.

 

Poleć znajomemu