Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 31 maja 2006

Maj 2006 r.

 

 1. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - podpisana 9 maja 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi - podpisana 15 maja 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. - podpisana 15 maja 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. - podpisana 15 maja 2006 r.
 5. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. - podpisana 15 maja 2006 r.
 6. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. - podpisana 15 maja 2006 r.
 7. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych - podpisana 17 maja 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin - podpisana 17 maja 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydzaiłu Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa - podpisana 18 maja 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu panstwa - podpisana 18 maja 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa - podpisana 18 maja 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych - podpisana 18 maja 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - podpisana 19 maja 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana dnia 30 maja 2006 r.

 

Poleć znajomemu