Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 30 kwietnia 2006

Kwiecień 2006 r.

 

 1. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - podpisana 5 kwietnia 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 6. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 7. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji ramowej Umowy Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r. - podpisana 7 kwietnia 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r. - podpisana 10 kwietnia 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy i zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - podpisana 10 kwietnia 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niktórych innych ustaw - podpisana 12 kwietnia 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - podpisana 12 kwietnia 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - podpisana 18 kwietnia 2006 r.
 15. Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 kwietnia 2006 r.
 16. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 21 kwietnia 2006 r.
 17. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej - podpisana 24 kwietnia 2006 r.
 18. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą - podpisana 24 kwietnia 2006 r.
 19. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2006 r. - podpisana 24 kwietnia 2006 r.
 20. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. - podpisana 24 kwietnia 2006 r.
 21. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji - podpisana 27 kwietnia 2006 r.
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - podpisana 28 kwietnia 2006 r.

 

Poleć znajomemu